ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM ชวนล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ @เกาะเกร็ด

  รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM  ชวนล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ @เกาะเกร็ดในวันเสาร์ที่ 24  มกราคม 2558   ในวันเสาร์ที่ 24  มกราคม 255 รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ   ลำดับ                  ชื่อ       ลำดับ              ชื่อ 1 คุณ กฤชธิเดช     จิตรชา  36 คุณ เพชรรัตน์      ม่วงเพชร  2 คุณ กอบศักดิ์      สิริปทุมรัตน์  37 คุณ ภูไทย          สาระคน 3 คุณ กังสดาล       พูลอนันต์ 38 คุณ มนตรี           พนิชจีระสิน  4 คุณ กัมพล         ศรีสุวรรณศร  39 คุณ เมธาวัช        ชาติไทย 5 คุณ กำไร           ฉลาดล้น 40 คุณ รัชตะ           กระตุกฤกษ์ 6 คุณ กุลยา           หวลกะสิน  41 คุณ รุจิรวรรณ์      หอมบุญมา 7 คุณ ข้าวทิพย์       สุภาพ          42 คุณ เรืองรอง       อินทะใจ 8 คุณ จริศักดิ์         สุยะลังกา  43 คุณ ลัดดาวัลย์    มาอินทร์ 9 คุณ จักรกฤษ       น้อยโรจน์ 44 คุณ ลาวรรณ       แก้วฝ่าย 10 คุณ จักรพันธ์       เทียนไชย 45 คุณ วนิดา           ศรีสุขสันต์ 11 คุณ จิตติชัย         ไกยะวงษ์ 46 คุณ วิกานดา      พงษ์พิศาล  12 คุณ ชลธิชา         หงษา 47 คุณ วิกิจ            วงศ์สรรคกร 13 คุณ ชูศักดิ์           บุรารักษ์ 48 คุณ วุฒิไกร       สังข์ศรีสังข์  14 คุณ โชติกา         เณรจิ๋ว 49 คุณ ศิริสุดา        ขำศิริ 15 คุณ ฐานิสร์         มหาคุณ 50 คุณ ศุภกร         เดือนงามจริง 16 คุณ ฐิติชัย           สวัสดี 51 คุณ โศรดา        ปิติลิศปัญญา 17 คุณ ฐิติมา           ตะสุวรรณ 52 คุณ สกุลตา       พึงสุนทร 18 คุณ ณฤพร          เกษมศิลป์ 53 คุณ สง่า            ศุภลักษณ์เมธส 19 คุณ ณัฐนิชา        พูลยิ่ง 54 คุณ สมชาย       ครรภาฉาย  20 คุณ ดวงจิต        ตระกูลเพียรกิจ 55 คุณ สมศักดิ์      ธนานนท์วัฒน์  21 คุณ ดารา           น้อยหา  56 คุณ สรคม         นรการ 22 คุณ ดารารัตน์     จูปรางค์ 57 คุณ สรวุฒิ        เสถียรกาล 23 คุณ ดำริ             ปัณราช 58 คุณ สุดารัตน์     ขวัญดีเจริญชัย 24 คุณ ทรงยศ         ตรีสิทธิ์  59 คุณ สุทธิ์ชาติ    ธรรมาคูณ 25 คุณ ธนเดช         สมบูรณ์พร 60 คุณ สุทิน          ตะบองเพ็ชร 26 คุณ ธนวุฒิ         วุฒิธนกุล  61 คุณ สุธน          จันใด 27 คุณ นที             อวยพร  62 คุณ สุนิสา         ทองมา 28 คุณ นัทธีรา        ลออวงศ์วิรุฬห์  63 คุณ เสนอ         ทรัพย์เย็น  29 คุณ เบญจพร      พร้อมพันธุ์ 64 คุณ อณวัชร์      พิบูลย์สวัสดิ์  30 คุณ เบญจวรรณ  สุดสวาท 65 คุณ อภิชา         อยู่สมบูรณ์ 31 คุณ ประยงค์       ภาควัตร  66 คุณ อภินันท์      ตันเฮงฮวด 32 คุณ พรพงษ์        พรหมบุบผา 67 คุณ อมลระดา    แสงสุริยา  33 คุณ พิชชา         จิระสุนทร 68 คุณ อรนิกา       ศรีวิชา 34 คุณ พิมพ์กมล    ศรีนภาวรรณ  69 คุณ อรวรรณ      เอื้อวงศ์วศิน 35 คุณ พิมพ์พันธุ์    ศรีพิพิธ          70 คุณ โอภาส         ปฏิมานุเกษม  

  13:57 น.  570 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM รักหมดใจ ชวนไปไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยะ

            ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างสรรค์สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ไหว้สักการะหลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับพลังจากท้องมังกร ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)เสริมบารมีให้ชีวิตสมดังใจหวังกับพระพิฆเนศองค์ใหญ่แห่งสยามปางนอนเสวยสุข ณ สมานรัตนารามกับนักแสดงหนุ่ม เพ็ชร-ฐกฤต กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ 1.  ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ Lov ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรักหมดใจไหว้ หลวงพ่อโสธรแล้วประกาศผล 18 ก.พ.58 ทาง Website TQM ” 2.  ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 Love ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรักหมดใจไหว้หลวงพ่อโสธรแล้ว ประกาศผล 18 ก.พ. 58 ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 22 ม.ค. 58 – 16 ก.พ. 58  เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 60 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th  ประกาศผลภายในวันที่ 18 ก.พ. 58 รางวัล      สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM  รักหมดใจ ชวนไปไหว้หลวงพ่อโสธร  ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยะ”จำนวนรางวัล จำนวน  60 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน )กติกา เงื่อนไข1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่  18 ก.พ. 582. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้    มายื่นตอนลงทะเบียน     - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน    โดยไม่มีเงื่อนไข **4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะ    วันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น.6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต     ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรม    ดังกล่าว7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของ    บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 58 08.00 น.   สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM ถ.ลาดปลาเค้า 25                 พร้อมข้าวกล่องและรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ                (สมาชิกสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถดาราเดลี่ ลาดปลาเค้า ซอย 14 และ                TQM ซอย 25) 08.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา  10.00 น.   ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร  สักการะหลวงพ่อโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา                 ณ พระอุโบสถหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 10.50 น.   นำสมาชิกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)               ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร   11.50 น.   นำสมาชิกเข้าช็อปตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปีเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใน                 จ.ฉะเชิงเทรา 12.20 น.   นำสมาชิกขึ้นรถโค้ชฯ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน “ร้านอาหารรวยเรือนแพ” 13.30 น.   สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่ ร้านอาหารรวยเรือนแพ  14.00 น.   เดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม ไหว้พระพิฆเนศเนื้อชมพูปางนอนเสวยสุของค์ที่ใหญ่ที่สุด                เพื่อเป็นศิริมงคนแก่ตัวเอง 15.00 น.   ออกเดินทางจากวัดสมานรัตนาราม  15.30 น.   ถึงท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า ล่องเรือรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ แล่นผ่าน โบสถ์สีทอง                วัดปากน้ำโจ้โล้, พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อุทยานพระพิฆเนศ (องค์ยืน)               และผ่านวัดโพธิ์ บางคล้าซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่ตัวโต อยู่มากมายหลายหมื่นตัว 16.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  18.30 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างสรรค์สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ไหว้สักการะหลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับพลังจากท้องมังกร ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)เสริมบารมี ให้ชีวิตสมดังใจหวังกับพระพิฆเนศองค์ใหญ่แห่งสยามปางนอนเสวยสุข ณ สมานรัตนาราม กับนักแสดงหนุ่ม เพ็ชร-ฐกฤ  

  16:11 น.  547 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • " TQM ชวนล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ ตะลุยบ้านขนมไทยที่เกาะเกร็ด”

  "TQM ชวนล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่  ตะลุยบ้านขนมไทยที่เกาะเกร็ด" วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากับTQM2. เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของฝ่ายการตลาด3. เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า4. เพื่อลดยอดยกเลิกประกันภัยจากการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมแนวคิด- เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง  ขอกลับแวะช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมืองกลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 1 พฤศจิกายน 2557  – 10 มกราคม 2558- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนเมษายน 2558- ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรีและปทุมธานีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ• ช่องทาง SMS  พิมพ์ KK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)• ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 AMตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง       TQMล่องเรือไหว้พระ&ตะลุยเกาะเกร็ดกับดารา24มคพิมพ์KKชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ   ท่านได้ลงทะเบียนล่องเรือไหว้พระ&ตะลุยเกาะเกร็ดแล้วประกาศผล21มค@เวปTQMระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 ผ่านทาง www.tqm.co.th เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์กติกาและเงื่อนไข1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 21 มกราคม 25582. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข **4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น.6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริตผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กำหนดการ08.00 น.   ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้  สี่พระยา                                            08.30 น.   สมาชิกลงเรือไวท์ ออร์คิด พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่านบนเรือ และเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า08.40 น.   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ข้าวต้มกุ้ง ชาและกาแฟ เบเกอรี่08.50 น.   - เปิดตัวพิธีกร พูดกล่าวต้อนรับ- เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ กล่าวต้อนรับ-นักแสดงหรือศิลปินกล่าวทักทายสมาชิก  / แนะนำมัคคุเทศก์  2 คน- แบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่ม นำทัพโดยนักแสดงหรือศิลปินทีมละ 1 คน09.15 น.   ถึงวัดเทวราชกุญชร มัคคุเทศก์ 2 คน นำทีมไปพร้อมกับนักแสดงหรือศิลปิน  10.00 น.   ออกจากวัดเทวราชกุญชร  เดินทางไป วัดราชาธิวาสราชวร11.00 น.   ออกจากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (เล่นเกมส์บนเรือ  จำนวน 3 เกมส์)11.50 น.   ถึงเกาะเกร็ด รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์บนเรือ13.00 น.   เริ่มทำกิจกรรม Walk Rally  เก็บคะแนน เพื่อค้นหาผู้ชนะ 1 กลุ่ม โดยสมาชิกทุกท่านจะได้รับภาพและโจทย์เพื่อทำมิชชั่นให้ครบถ้วนและถูกต้อง 14.00 น.   ให้สมาชิกแวะช็อปตามอัธยาศัย14.45 น.   เรือเดินทางกลับ14.50 น.   เริ่มกิจกรรมบนเรือ เปิดตัวพิธีกรอีกครั้ง เล่นเกมส์แจกของรางวัล 3 เกมส์และฟังเพลงเพราะจากนักแสดงหรือศิลปิน   (พิธีกรสัมภาษณ์ผลงานนักแสดง)15.10 น.   เสริฟท์อาหารว่าง และขนมหวานจากร้านแม่ทองเติมเป็นจานใหญ่โต๊ะละ 1 จาน15.30 น.   ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Walk Rally โดยนักแสดงและผู้บริหารมอบรางวัลถ่ายภาพร่วมกัน คุณคมเนตร กล่าวปิดงาน15.40 น.   นักแสดงหรือศิลปินถ่ายภาพกับสมาชิกทุกโต๊ะ17.00 น.   เรือเทียบท่าริเวอร์ซิตี้ สมาชิกทุกท่านเดินทางกลับ 

  15:27 น.  688 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนธันวาคม

  14:03 น.  258 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM Natural Camp จ.นครนายก”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม“TQM Natural Camp จ.นครนายก” ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557    รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 22 คู่ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ   1. คุณกันทรากร    จันทร์เศษ     13. คุณบรรจบ     จันทร์แจ่ม 2. คุณคนึงสุข      โพธิแดง 14. คุณประภาพร   อำพลพงษ์ 3. คุณจิตติ         ศิริวัตน์ปิติวงษ์ 15. คุณพงษ์อัมพร  วัจนะสาธิต 4. คุณจุฑารัตน์    ลีลามหาพร 16. คุณพรเทพ      สิทธิศักดิ์ 5. คุณชนะภัย      จารุรังษี 17. คุณเพชรา      วงษ์วิลัย 6. คุณทศวรรษ    สุขแสง 18. คุณเมธิศิลป์    เชื่อเจริญ 7. คุณทัศนีย์       สร้อยอินทนิล 19. คุณเรืองบุญ   แย้มอ่วม 8. คุณธนวุฒิ       วุฒิธนกุล 20. คุณวรรณิดา    ดีรัตน์ 9. คุณธมลวรรณ   น้ำใจดี 21. คุณสาโรจน์    โอภาสพร้อม 10. คุณนิชนันท์    คุ้มขำ 22. คุณสุขสันต์    โตสงค์ 11. คุณนิติญา      แซ่เตีย 23. คุณอาธิ        ศิริยา 12. คุณนิเวทร์      มะเริงสิทธิ์  

  09:37 น.  489 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม Natural Camp จ.นครนายก

  15:34 น.  744 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนตุลาคม

  08:45 น.  310 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม Boat Rally @ อัมพวา”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM  ชวนร่วมกิจกรรม Boat Rally @ อัมพวา” ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557   ลงทะเบียน ณ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์จำกัด  รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1. คุณ กฤษ             กาสิกพัสสตร์ 31. คุณ พัชมน        ตรีวัฒนาเวศย์ 2. คุณ กิตติ             บุญปลิต 32. คุณ พิทัต           อุดม 3. คุณ ขวัญดาว       หาเรือนสาสน์ 33. คุณ มณเฑียร    วิลด์ 4. คุณ ขวัญเนตร     สมบัติสมภพ 34. คุณ มณีรัตน์     วะตะภรณ์ 5. คุณ จันทร์เพ็ญ    พงษ์สีดา 35. คุณ มธุรส         อยู่ทอง 6. คุณ จิราพร         แก้วศรี 36. คุณ มานิตย์       พจนากรณ์ 7. คุณ เจริญชัย      มณีรัตนาศักดิ์ 37. คุณ เมทินี          เตชะผ่องพันธ์ 8. คุณ เจียมจิต        กลั่นหอม 38. คุณ รุ่งลดา        แซ่ตั้ง 9. คุณ โจแอน        พ๊อกเกอร์ 39. คุณ วรรณวิลัย   ปานสุข 10. คุณ ชวพล          ตรีวิสูตร 40. คุณ วริยา         เทียนสมจิตร 11. คุณ ฐานิดา         ตันสกุล 41. คุณ วาสนา        เลขผล 12. คุณ ดัชนี             วงษ์ล่าม 42. คุณ วิชชุดา       พร้อมมูล 13. คุณ เทพประสิทธิ์   โมระศิลปิน 43. คุณ วุฒิกร         เทพอวยชัย 14. คุณ ธณัฎฐ์นัน     ตั้งวิทูรธรรม 44. คุณ ศุภวรรณ    วงศ์สร้างทรัพย์ 15. คุณ ธนเทพ        ประสิทธิ์พรกุล 45. คุณ ศุภสัณห์     ทรงกิตติ 16. คุณ ธนันต์พร      จรรย์โกมล 46. คุณ สถาปนา     นำผล 17. คุณ ธันยวลัย       อุดมโชคธนบูรณ์           47. คุณ สรพงษ์       มานะสุขอนันต์ 18. คุณ นภัสศรัณย์   ชลิตพัฒนังกูร 48. คุณ สลวย           จีนะวัฒน์ 19. คุณ นภารัตน์       ปางวัชรากร 49. คุณ สุขศิริ          ประภามณฑล 20. คุณ นริศรา        ศรีทองสุข 50. คุณ สุพรรณี       สุยะหลาน 21. คุณ นฤมล          มีมงคล 51. คุณ สุพัตรา         เข็มทองเจริญ 22. คุณ นิติกร           ขาวดี 52. คุณ สุภาภัค        ปุณณเลิศกุล 23. คุณ ปภานิชกานต์   ต่ายสุวรรณ 53. คุณ สุวรรณวุติ     จำนงค์สาตร์ 24. คุณ ปราณี            จูจันทร์ 54. คุณ อดิศร            ไพศาลวัชรกิจ 25. คุณ ปราสาท       อำไพพรรณ 55. คุณ อดิศักดิ์         จำรัสรักษ์ 26. คุณ ปรีชา           ชินชูศักดิ์ 56. คุณ อนุสรณ์        โสบิน 27. คุณ ปิยวัฒน์       มีฤกษ์สม 57. คุณ อรทัย            เทียนสีม่วง 28. คุณ พรรณธิรา     ยุนพัฒน์ 58. คุณ อรรณพ       หอมหวล 29. คุณ พรรณี          ทนุบำรุงสาสน์ 59. คุณ อุทิศ             กาบแก้ว 30. คุณ พรรณี         แซ่เลม 60. คุณ อุษมา           ศรีเพชร  

  11:06 น.  356 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนกันยายน

  15:29 น.  266 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม Boat Rally @ อัมพวา

  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากับTQM2. เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของฝ่ายการตลาด3. เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า4. เพื่อลดยอดยกเลิกประกันภัยจากการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม แนวคิด - เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง  ขอกลับแวะช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ • ช่องทาง SMS  พิมพ์ AM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) • ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 AM • ช่องทาง SMS  พิมพ์ AM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) • ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 AM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า     ส่ง             TQMชวนโบ๊ทแรลลี่ชมคลองท่าคากับดารา4ส.ค.พิมพ์MMชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ    ท่านได้ลงทะเบียนโบ๊ทแรลลี่@อัมพวาคลองท่าคาแล้ว ประกาศผล1ต.ค.@websiteTQM   ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 29 กันยายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผ่านทาง www.tqm.co.th เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ กติกาและเงื่อนไข1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 25572. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดัง   ต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน   - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวน สิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข **4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น.6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริตผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   กำหนดการ 08.00 น.  สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM  ถ.ลาดปลาเค้า 25 • แจกอาหารเช้า(ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับสติ๊กเกอร์หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศและหมายเลขลำเรือ ( นักแสดงเดินทางพร้อมสมาชิก)08.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม• มัคคุเทศก์ 3 คนแจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบว่าเราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น10.00 น.     ถึงตลาดน้ำท่าคา พาสมาชิกลงเรือพาย (ลำละ 4-5 คน มีฝีพายประจำ 1-2 คน , มีร่มและไม้พายให้สมาชิกร่วมพายด้วย จำนวนเรือ 28-30 ลำ)• หา RC จุดที่1 : ท่องคลองชมบ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นเมื่อปี พ.ศ.2447• หา RC จุดที่ 2 : บ้านเรือนไทย คุณทวีป เจือไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณ เตาต้มน้ำตาลแบบดั้งเดิมและจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาในอดีต เช่น ถังฟาดข้าว เครื่องฝัดข้าว ไถ คราด และเครื่องหั่นยาเส้นโบราณ• หา RC จุดที่ 3 : ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนตาลอาจารย์ศิริหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาดูการขึ้นตาล ปาดตาล เคี่ยวน้ำตาล12.00 น.  แวะรับประทานอาหารข้าวแกงหม้อ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดท่าคา แบบวิถีชาวบ้านเมื่อรับประทานเสร็จ สมาชิกลำไหนพร้อม พายเรือกลับไปขึ้นรถโค้ช พร้อมชมความงาม 2 ริมฝั่ง(หาผู้ชนะเข้าเส้นชัยกลุ่มแรก  1 เซ็ท และรางวัลรองบ๊วย 1 เซ็ท และทีมผู้ชนะการสะสมคะแนน  RC 1 เซ็ท)13.30 น.  เดินทางโดยรถโค้ชฯ ไปโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์14.00 น.  ถึงโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาทำขนมไทย• ขนมจ่ามงกุฎ สูตร 1 รัชกาลที่ 2 เป็นขนมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สูตรดั้งเดิมของสมัยรัชกาลที่ 2เนื่องจากพอรัชกาลที่ 5 เริ่มมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ทำให้มีการดัดแปลงแป้งขนมที่ทำ• สมาชิกทำเสร็จรับประทานกับน้ำอัญชัญไบเตย,น้ำม่วงชื่น สูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯและน้ำฝาง15.30 น.  มอบรางวัลให้กับผุ้ชนะแรลลี่ , และรองบ๊วย และผู้ชนะหา RC คะแนนสูงสุด16.00 น.  เดินเท้าไปยังร้านอาหารทองโบราณ นำสมาชิกทานของว่าง เมนูแนะนำ หมี่กรอบทองโบราณร่ำลือกันว่าระดับ 5 ดาว หมี่กรอบทรงเครื่องรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมกุ้งตัวใหญ่16.40 น.  สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ08.00 น.  สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM  ถ.ลาดปลาเค้า 25 • แจกอาหารเช้า(ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับสติ๊กเกอร์หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศและหมายเลขลำเรือ ( นักแสดงเดินทางพร้อมสมาชิก) 08.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม • มัคคุเทศก์ 3 คนแจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบว่าเราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น 10.00 น.     ถึงตลาดน้ำท่าคา พาสมาชิกลงเรือพาย (ลำละ 4-5 คน มีฝีพายประจำ 1-2 คน , มีร่มและไม้พายให้ สมาชิกร่วมพายด้วย จำนวนเรือ 28-30 ลำ) • หา RC จุดที่1 : ท่องคลองชมบ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นเมื่อปี พ.ศ.2447 • หา RC จุดที่ 2 : บ้านเรือนไทย คุณทวีป เจือไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณ เตาต้มน้ำตาลแบบดั้งเดิมและจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาในอดีต เช่น ถังฟาดข้าว เครื่องฝัดข้าว ไถ คราด และเครื่องหั่นยาเส้นโบราณ • หา RC จุดที่ 3 : ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนตาลอาจารย์ศิริหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาดูการขึ้นตาล ปาดตาล เคี่ยวน้ำตาล 12.00 น.  แวะรับประทานอาหารข้าวแกงหม้อ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดท่าคา แบบวิถีชาวบ้านเมื่อรับประทานเสร็จ สมาชิกลำไหนพร้อม พายเรือกลับไปขึ้นรถโค้ช พร้อมชมความงาม 2 ริมฝั่ง(หาผู้ชนะเข้าเส้นชัยกลุ่มแรก  1 เซ็ท และรางวัลรองบ๊วย 1 เซ็ท และทีมผู้ชนะการสะสมคะแนน  RC 1 เซ็ท) 13.30 น.  เดินทางโดยรถโค้ชฯ ไปโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 14.00 น.  ถึงโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาทำขนมไทย • ขนมจ่ามงกุฎ สูตร 1 รัชกาลที่ 2 เป็นขนมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สูตรดั้งเดิมของสมัยรัชกาลที่ 2เนื่องจากพอรัชกาลที่ 5 เริ่มมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ทำให้มีการดัดแปลงแป้งขนมที่ทำ • สมาชิกทำเสร็จรับประทานกับน้ำอัญชัญไบเตย,น้ำม่วงชื่น สูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯและน้ำฝาง 15.30 น.  มอบรางวัลให้กับผุ้ชนะแรลลี่ , และรองบ๊วย และผู้ชนะหา RC คะแนนสูงสุด 16.00 น.  เดินเท้าไปยังร้านอาหารทองโบราณ นำสมาชิกทานของว่าง เมนูแนะนำ หมี่กรอบทองโบราณ ร่ำลือกันว่าระดับ 5 ดาว หมี่กรอบทรงเครื่องรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมกุ้งตัวใหญ่ 16.40 น.  สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ 18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ 08.00 น.   สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM  ถ.ลาดปลาเค้า 25• แจกอาหารเช้า(ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับสติ๊กเกอร์หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศและหมายเลขลำเรือ ( นักแสดงเดินทางพร้อมสมาชิก) 08.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.สมุทรสงคราม • มัคคุเทศก์ 3 คนแจ้งกำหนดการ Announced ให้สมาชิกทราบว่าเราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น 10.00 น.    ถึงตลาดน้ำท่าคา พาสมาชิกลงเรือพาย (ลำละ 4-5 คน มีฝีพายประจำ 1-2 คน , มีร่มและไม้พายให้สมาชิกร่วมพายด้วย จำนวนเรือ 28-30 ลำ) • หา RC จุดที่1 : ท่องคลองชมบ้านกำนันจัน เป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นเมื่อปี พ.ศ.2447 • หา RC จุดที่ 2 : บ้านเรือนไทย คุณทวีป เจือไทย ศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณ เตาต้มน้ำตาลแบบดั้งเดิมและจัดแสดงอุปกรณ์การทำนาในอดีต เช่น ถังฟาดข้าว เครื่องฝัดข้าว ไถ คราด และเครื่องหั่นยาเส้นโบราณ • หา RC จุดที่ 3 : ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว บ้านสวนตาลอาจารย์ศิริหรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคาดูการขึ้นตาล ปาดตาล เคี่ยวน้ำตาล 12.00 น.  แวะรับประทานอาหารข้าวแกงหม้อ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดท่าคา แบบวิถีชาวบ้านเมื่อรับประทานเสร็จ สมาชิกลำไหนพร้อม พายเรือกลับไปขึ้นรถโค้ช พร้อมชมความงาม 2 ริมฝั่ง(หาผู้ชนะเข้าเส้นชัยกลุ่มแรก  1 เซ็ท และรางวัลรองบ๊วย 1 เซ็ท และทีมผู้ชนะการสะสมคะแนน  RC 1 เซ็ท) 13.30 น.  เดินทางโดยรถโค้ชฯ ไปโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์14.00 น.  ถึงโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาทำขนมไทย • ขนมจ่ามงกุฎ สูตร 1 รัชกาลที่ 2 เป็นขนมประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สูตรดั้งเดิมของสมัยรัชกาลที่ 2เนื่องจากพอรัชกาลที่ 5 เริ่มมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ทำให้มีการดัดแปลงแป้งขนมที่ทำ • สมาชิกทำเสร็จรับประทานกับน้ำอัญชัญไบเตย,น้ำม่วงชื่น สูตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯและน้ำฝาง 15.30 น.  มอบรางวัลให้กับผุ้ชนะแรลลี่ , และรองบ๊วย และผู้ชนะหา RC คะแนนสูงสุด 16.00 น.  เดินเท้าไปยังร้านอาหารทองโบราณ นำสมาชิกทานของว่าง เมนูแนะนำ หมี่กรอบทองโบราณร่ำลือกันว่าระดับ 5 ดาว หมี่กรอบทรงเครื่องรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมกุ้งตัวใหญ่ 16.40 น.  สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ 18.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ      

  17:02 น.  731 ผู้ชม   5 ความคิดเห็น