ข่าวล่าสุด
 • TQM ชวนแม่ไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนตร พร้อมไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ

  " TQM ชวนแม่ไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนตร พร้อมไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ” วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากับTQM เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของฝ่ายการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อลดยอดยกเลิกประกันภัยจากการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม แนวคิด เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็น   กันเองใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหาร  ชื่อดัง  ขอกลับแวะช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมือง รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ   ช่องทาง SMS  พิมพ์ MM ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 MM  ตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า ส่ง       TQMพาแม่ไหว้หลวงพ่อโสธร&พระพิฆเนศกับดารา23ส.ค.พิมพ์MMชื่อสกุลส่ง4712444 ตอบกลับ   ท่านได้ลงทะเบียนพาแม่ไหว้หลวงพ่อโสธรแล้ว ประกาศผล20 ส.ค.@websiteTQM ข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้า    ส่ง       TQMพาแม่ไหว้หลวงพ่อโสธร&พระพิฆเนศกับดารา23ส.ค.พิมพ์MMชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ   ท่านได้ลงทะเบียนพาแม่ไหว้หลวงพ่อโสธรแล้ว ประกาศผล20 ส.ค.@websiteTQM ระยะเวลาร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ผ่านทาง www.tqm.co.th เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์กติกาและเงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง  www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2557 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน- ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน      ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข** ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์   และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง   ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต    ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัล   จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท   ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ08.30 น.     สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM ถ.ลาดปลาเค้า 25  - แจกอาหารเช้า                   (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)                    ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ                   (สมาชิกจอดรถได้ที่ลานจอดรถดาราเดลี่ และ TQM)                  - นักแสดง “ต๊ะ-วริษฐ์”  เดินทางพร้อมสมาชิก09.00 น.      ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา                  - มัคคุเทศก์ 3 คน ประจำรถแต่ละคัน กล่าวทักทายสมาชิก  แจ้งกำหนดการ     Announced                 ให้สมาชิกทราบว่าเราจะไปที่ไหน ให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น10.30 น.      ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มัคคุเทศก์นำสักการะหลวงพ่อโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน(40 นาที)                  คู่เมืองฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต                  - ทีมงานนำดอกไม้ธูปเทียนแจกให้สมาชิก  เข้าแถวรับจากด้านหน้า                  - มัคคุเทศก์นำขบวนเข้าไปสักการะ                  - ทีมงานนำสมาชิกที่ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว  ไปเข้าแถวรับน้ำมนต์หลอด และกลับขึ้นรถ11.10 น.     นำสมาชิกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)                 ขอ1 (1 ชั่วโมง ) พรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ (เทพ เจ้าแห่งโชคลาภ) โดยท่องบทสวด                 ของท่าน 3 ครั้ง                  หลังจากนั้น นำกระเป๋าเงินของเราไปไว้ที่ปากถุงเงินของท่าน ตบก้นถุงของท่าน 3 ครั้ง                                   หลังจากนั้นลูบ จากก้นถุงขึ้นมายังปากถุง 3 ครั้งเหมือนการนำโชคลาภใส่ลงกระเป๋า                  เราหยิบเหรียญขวัญถุง มา 1 เหรียญเราจะทำบุญกับท่านก็ได้ โดยนำเงินของเราใส่ไว้ในมือท่าน                  (ทำ  Sheet แจก)12.00 น.      นำสมาชิกเข้าช็อปตลาดบ้านใหม่ (40 นาที) 12.45 น.      นำสมาชิกขึ้นรถโค้ชฯ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารรวยเรือนแพ (50 นาที)13.30 น.      สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่ ร้านอาหารรวยเรือนแพ 14.00 น.      เดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม  มัคคุเทศก์นำสมาชิกสักการะ  แนะนำวิธีการไหว้ ให้ความรู้ (1 ชั่วโมง)                   - นำสมาชิกทุกท่านไปถ่ายภาพรวมที่พญานาคคู่                    - เข้าพบเจ้าอาวาส เพื่อพรมน้ำมนต์                     - แนะนำให้สมาชิกสักการะพระพิฆเนศเนื้อชมพูปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลก                    ขอพรเรื่องขอให้ชีวิตมีความอุดมบริบูรณ์มั่งคั่งด้วยเงินทองและโชคลาภ                   มีความสุขสบายในชีวิตตามความหมายของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข15.00 น.      ออกเดินทางจากวัดสมานรัตนาราม 15.30 น.      ถึงท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า ล่องเรือรอบเกาะลัด                   (แจก Snack Box + เครื่องดื่มใส่ถุง ก่อนลงเรือ)   ชมวิถีชีวิตริมน้ำ แล่นผ่านโบสถ์สีทอง                    วัดปากน้ำโจ้โล้ , พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ,                   อุทยานพระพิฆเนศ (องค์ยืน) และแวะขึ้นวัดโพธิ์บางคล้าซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่ตัวโต อยู่มากมาย                  หลายหมื่นตัว(1 ชั่วโมง)16.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ (นักแสดงกลับรถตู้)18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ

  17:36 น.  442 ผู้ชม   1 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี TQM เหมารถไฟพาสมาชิกไปตะลุยทุ่งดอกกระเจียว และแวะกิน แวะเที่ยวตลอดเส้นทางตามสไตล์ TQM

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM เหมารถไฟพาสมาชิกไปตะลุยทุ่งดอกกระเจียว และแวะกินแวะเที่ยวตลอดเส้นทางตามสไตล์ TQM” ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์ และเยือนจุดแผ่นดินรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน  วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557  ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1. คุณ กนกแก้ว     ธนศรีพิพัฒน์ 24. คุณ พัทธวรรณ     เขนยอิง 2. คุณ กิตติพงษ์     เก้าเอี้ยน 25. คุณ มงคล     ญาณทัสนวณิชย์ 3. คุณ กุลยา     บุญบำรุง 26. คุณ มนัสดา     ทองโกมล 4. คุณ ดวงพร     ทรัพย์มาก 27. คุณ รัตนา     บางแจ้ง 5. คุณ จาตุพันธ์     วงศ์พรรณ 28. คุณ วันทนีย์     นิลทับ 6. คุณ จีราวัฒน์     อินทรประจักษ์     29. คุณ วรรณวิมล     ตรีวรรณ 7. คุณ เจษฎา     เสาธง 30.  คุณ วุฒิ     บุษบง 8. คุณ ชลพิชา     สาตาระ 31. คุณ วิชัย     วิเชียรวัฒน์ 9. คุณ ชาลี     วรปรีดา 32. คุณ สุดา     ชัยสัมฤทธิ์ผล 10. คุณ ชาตรี     ถาวรวิภาส 33. คุณ สุมาลี     ศิรพูล 11. คุณ เทพประสิทธิ์     โมระศิลปิน 34. คุณ สุรีย์รัตน์     โพธิ์หมื่นทิพย์ 12. คุณ ถนัด     เงาเทพพฤฒาราม 35. คุณ สุภาพร     เจริญกาย 13. คุณ นพวรรณ     รัตนภักดี 36. คุณ สถาปนา     นำผล 14. คุณ นิพนธ์     กิจจะนะ 37. คุณ หทัยวรรณ์     ชินบุตรานนท์ 15. คุณ นันทิยา     บุษบง 38. คุณ อทิตยา     ตาลประดับ 16. คุณ นิตยา     บุญกอบ 39. คุณ อรธิดา     ตันพิบูลย์ 17. คุณ บุญนะ     รอดรัศมี 40. คุณ อุศนา     รักสัจจะ 18. คุณ บัญชา     มโนโอถาสชัย 41. คุณ เอื้ออารีย์     ศรีกุลษาทิพย์ 19. คุณ ปิยะดา     เข็มประดับ 42. คุณ อังคณา    ศาสตร์ประเสริฐ 20. คุณ เปรมฤดี     ศรีวัฒนกุลวงศ์ 43. คุณ อุดมพร     ทองดอนใหม่ 21. คุณ ปรียาภา    อภิชาติยะกุล 44. คุณ อดิศร     ศิริคำ 22. คุณ พัชมน     ตรีวัฒนเวศย์ 45. คุณ อนันตชัย     เรืองช่วย 23. คุณ พัชรา     อุปพันธ์  

  15:25 น.  291 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM เหมารถไฟพาสมาชิกไปตะลุยทุ่งดอกกระเจียว และแวะกิน แวะเที่ยวตลอดเส้นทางตามสไตล์ TQM

  "TQM เหมารถไฟพาสมาชิกไปตะลุยทุ่งดอกกระเจียว และแวะกิน แวะเที่ยวตลอดเส้นทางตามสไตล์ TQM" ไปสัมผัสบรรยากาศรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสัก ลอดอุโมงค์เขาพังเหย บันทึกภาพดอกบัวสวรรค์และเยือนจุดแผ่นดินรอยต่อเหนือ-กลาง-อีสาน            กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ CP ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ติดตามประกาศผู้ได้รับการ คัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก  7 –21 ก.ค. 57 ประกาศผล -   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th -   ประกาศผลภายในวันที่ 22 ก.ค. 57  กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ LV ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้น กิจกรรมรักหวานเจี๊ยบแล้ว ประกาศผล 21 ก.พ. ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 LV ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้น กิจกรรมรักหวานเจี๊ยบแล้ว ประกาศผล 21 ก.พ. ทาง Website TQM”  ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางwww.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 7 ก.พ. –  18 ก.พ. 57 เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 45 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 21 ก.พ.57 กำหนดการ   วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 255707.00 น.        - ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)07.30 น.        - เสิร์ฟอาหารเช้า เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางรถไฟ   บรรยายโดยมัคคุเทศน์08.40 น.        - แวะลิ้มรสของหวานขึ้นชื่อ ไอศกรีมกะทิสดแห่งภาชี09.40 น.        - รถไฟแล่นมาถึงอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ตื่นตาตื่นใจ                      “ขบวนรถไฟลอยน้ำ” แห่งเดียวของประเทศไทย หยุดให้สมาชิกถ่ายภาพ11.40 น.        - เสิร์ฟอาหารกลางวัน “ข้าวผัดปลาสลิด” อาหารเลิศรสจากเขื่อนป่าสักฯ12.00 น.        - ถึงสถานีบ้านวะตะแบก เดินทางต่อโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม                    - เดินเท้าไปชมจุดชมวิวรอยต่อ 3 จังหวัด  (ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์ และลพบุรี)                        หรือ “จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน”                    - เดินลัดเลาะขอบหน้าผาเขาพังเหย พร้อมชม “ทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์)”                       ตลอดสองข้างทาง ให้บันทึกภาพอย่างเต็มที่                    - เดินทางต่อโดยรถตู้ไป “ป่าหินงาม” ชมก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา14.00 น.        - ช็อปสินค้าพื้นเมืองโอทอป เช่น ผ้าไหม องุ่น  น้อยหน่า ต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ                        จากชาวบ้าน15.00 น.        - แวะสวนผลไม้ ชิมก่อนซื้อ16.10 น.        - ออกเดินทางกลับจากสถานีบ้านวะตะแบก                      (เสิร์ฟไก่ย่างจัตุรัสของอร่อยเมืองชัยภูมิ+ข้าวเหนียว+น้ำจิ่มแจ่ว+น้ำเปล่า)                    - ลอดอุโมงค์เขาพังเหย  เป็นอุโมงค์เดียวของเส้นทางสายอีสาน                       แวะให้สมาชิกลงถ่ายภาพ20.30 น.        - เดินทางถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง                      (รถจอดแวะส่ง ณ สถานีดอนเมือง บางซื่อ และ สามเสน)  

  15:19 น.  902 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนท่องเที่ยวเมืองเพชร”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนท่องเที่ยวเมืองเพชร พิชิตถ้ำเขาหลวง  ชมวังสไตล์ยุโรปที่วังบ้านปืน พร้อมเรียนรู้การ ทำเกลือสปาทะเลบริสุทธิ์ ”  ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ลงทะเบียน ณ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์จำกัด รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1. คุณ กรรณิการ์   เทียนทองไทย                        24. คุณ เยาวรักษ์   เล็กอุทัยพานิช 2. คุณ กองแก้ว   เทียมเมือง 25. คุณ รัชนี   มณีนิธิเวทย์ 3. คุณ กำไรทิพย์   เขียวอุไร 26. คุณ รัชนีกร   คำภิระแปง 4. คุณ กิตติศักดิ์   ตั้งกาญจนาเวฬุกุล 27. คุณ วรพจน์   สุขีทัศน์ 5. คุณ เกษม   อุษณกรกุล 28. คุณ ศุภกฤต   กิตติโชติ 6. คุณ แก้ว   มณีเสถียร 29. คุณ ศุภกฤต   คงเมือง 7. คุณ คมปกรณ์   ตรีเจริญลาภ 30. คุณ ศุภนิจ   สวัสดี 8. คุณ จักรินทร   ปรัชญาพิพัฒน์ 31. คุณ ศุภวรรณ   สายพิมพ์ 9. คุณ จันทนา   สายบัว 32. คุณ ศุภสัณห์   ทรงกิตติ 10. คุณ เจริญ   พินิจโสภณพรรณ 33. คุณ ส่งศักดิ์   ดูการณ์ 11. คุณ ฉัตรชัย   แก้วชัย 34. คุณ สมใจ   หมอยา 12. คุณ ชินกร   ชลายนนท์ 35. คุณ สมชาย   พฤฒิสวัสดี 13. คุณ ณัฐชานันท์   วงษ์ศรีแก้ว 36. คุณ สมบัติ   นุชเสียงเพราะ 14. คุณ ทองดี   เขียวค้า 37. คุณ สรวิชญ์   เอื้อจิตรเมศ 15. คุณ ธนพนธ์   แท่งเพ็ชร์ 38. คุณ สิทธิเดช   สิริสุขะ 16. คุณ ธัญญารัตน์   ธนะวงศ์ 39. คุณ สุเมธ   ที่รัก 17. คุณ นันท์พิพัฒน์   ธัญญวานิช 40. คุณ สุวิมล   กิตติเจริญฤกษ์ 18. คุณ นิตยา   บุญกอบ 41. คุณ เสาวนีย์   วรรธนะบูรณ์ 19. คุณ ปรียาภรณ์   ปริวัฒนศักดิ์ 42. คุณ เสาวนีย์    เวโรจนนันท์ 20. คุณ ประเสริฐ์ เจริญศิลป์พานิช 43. คุณ หนึ่ง   น้ำสมบูรณ์ 21. คุณ พิมพาวดี   ประวิทย์เจริญศิริ 44. คุณ อศญา   วังวล 22. คุณ พิสมร   วิญญกูล 45. คุณ อารียา   ไกรทอง 23. คุณ ภิชาติ   สถาพรเอกบุตร

  17:14 น.  269 ผู้ชม   1 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนมิถุนายน

  13:40 น.  193 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

  11:14 น.  171 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนเมษายน 2557

  16:06 น.  160 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “TQM ชวนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ ล่องเรือชมความงามแห่งลุ่มน้ำบางประกง”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม   “TQM ชวนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ  ล่องเรือชมความงามแห่งลุ่มน้ำบางประกง” วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557   ลงทะเบียน ณ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์จำกัด รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ  1. คุณ กชปภัทร  บุญเทียมทัด 24. คุณ มนตรี  โอสาโรจน์ 2. คุณ กัญญาวดี  ขันธิ์สุวรรณ 25. คุณ มัลทนา  สารอูป 3. คุณ กิตติโชค  ศรีสุวรรณ                             26. คุณ ยุทธนา เหมาะทอง 4. คุณ เกษม  อุษณกรกุล 27. คุณ รวิภา  เวชไพศาลพิพัฒน์ 5. คุณ คึกฤทธิ์  อนุพงศ์ 28. คุณ รุ่งโรจน์  เพ็งพันธุ์ 6. คุณ ศุภกฤด  กิตติโชติ 29. คุณ วรรณวิมล  โตบัณฑิต 7. คุณ เฉลิมพล  ลิ้มวิภาวีอนันต์ 30. คุณ วัชรพงษ์  ซุ้มโยธิน 8. คุณ ณัฐพล นทีธีรศานต์ 31. คุณ วัชรพงษ์  เรืองณรงค์ 9. คุณ ณัฐภัสสร กิจสุรีย์พร 32. คุณ วิริยา แซ่จาง 10. คุณ เทพโยธิน สุวรรณกองกุล 33. คุณ วิวัฒน์ เรี่ยมรัตนากร 11. คุณ นิมิตศักดิ์  มาตา 34. คุณ ศรีสุภา  ไพบูลย์ 12. คุณ บงกชกร วงษ์มัย 35. คุณ ศิรินทร์ทิพย์ ฉันทสิทธิกุลชัย 13. คุณ บุญญฤทธิ์  มหาคุณ 36. คุณ สมจิตร  บุญมา 14. คุณ บุษฎี  แดงแสงส่ง 37. คุณ สมภพ  โปรยบำรุง 15. คุณ ปนัดดา พงษ์วารี 38. คุณ สมศักดิ์  ศักดิ์ชลาธร 16. คุณ ประทุม รุจิธารณวงศ์ 39. คุณ สาธิตรา  แสงเลข 17. คุณ ปราโมทย์  ตีระกิจวัฒนา 40. คุณ สุขุม  เดชะวงศ์สุวรรณ 18. คุณ ปุณฑริกา  อินฉ่ำ 41. คุณ สุมาลี  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์ 19. คุณ พงศธร  ถาวรวรรณ 42. คุณ สุรัชฌา  ตั้งเวทย์ถาวร 20. คุณ พัชรนันท์  ทองกำเหนิด 43. คุณ เสกสันต์  บุญจันทร์ 21. คุณ พิสมร  วิญญกูล 44. คุณ อนิษา รัตนสกล 22. คุณ เพ็ชรัตน์ สุวรรณพรินทร์ 45. คุณ อัจฉริยา เสริมทอง 23. คุณ ไพรินทร์  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์

  14:49 น.  212 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ ล่องเรือชมความงามแห่งลุ่มน้ำบางปะกง

  “TQM ชวนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ” ล่องเรือชมความงามแห่งลุ่มน้ำบางปะกง สักการะหลวงพ่อโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแปดริ้ว ล่องเรือชมทัศนียภาพริมน้ำบางประกงบูชาพระพิฆเนศองค์ใหญ่ปางนอนเสวยสุข เนื้อชมพูเพื่อขอพรให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง  พักทานอาหารกลางวันพร้อมฟังเพลงเพราะๆจากนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ต๊ะ-วริษฐ์  ทิพโกมุท”  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปั้นดินเพื่อเติมแต่งจินตนาการ ณ คุ้มวิมานดิน รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ  - ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ CS ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)   ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธรแล้วประกาศผล18เม.ย.@Website TQM  - ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 CS ตามด้วยชื่อ-นามสกุล    ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมทริปบูชาหลวงพ่อโสธรแล้วประกาศผล18เม.ย.@Website TQM   ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 29 มีนาคม –  16 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 ผ่านทาง www.tqm.co.th   เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 40 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 80 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์   กติกาและเงื่อนไข  1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 18 เมษายน 2557 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย   ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท   ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ : ผ่านช่องทาง : TQM Website / Line   กำหนดการ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 08.00 น. สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหลังตึก TQM ถ.ลาดปลาเค้า 25 แจกอาหารเช้า ณ จุดลงทะเบียน (บรรจุใส่ถุงหิ้ว ประกอบด้วยข้าว+น้ำ) สมาชิกสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถดาราเดลี่ ลาดปลาเค้า ซอย 14 และ TQM ซอย 25 08.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา - มัคคุเทศน์ประจำรถแต่ละคัน กล่าวทักทายสมาชิก แจ้งกำหนดการ และให้ความรู้สถานที่แห่งนั้น - พิธีกรนำเล่นเกมส์แจกของรางวัล คันละ 5 รางวัล 10.00 น. ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มัคคุเทศก์นำสักการะหลวงพ่อโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถหลังใหม่  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ( ใช้เวลา 30 นาที) 10.30 น. ลงเรือเที่ยวแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมน้ำบางปะกง   พร้อมการบรรยายจากมัคคุเทศก์ (เดินทางโดยเรือ 30 นาที) 11.30 น. นำสมาชิกเทียบเรือตลาดท่าใหม่  แวะช็อป ชิม  ตามอัธยาศัย 1 ชั่วโมง 12.30 น. สมาชิกขึ้นรถ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ออกเดินทางสู่ร้านอาหารริมน้ำร่มไม้สายธาร 13.00 น. เดินทางถึงร้านอาหารริมน้ำร่มไม้สายธาร ติดพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักแสดง “ต๊ะ-วริษฐ์  ทิพโกมุท”  อย่างใกล้ชิด 13.50 น. ออกจากร้านอาหารร่มไม้สายธาร 14.20 น. เดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม เจ้าหน้าที่ประจำวัดให้ความรู้   นำชม  และให้สมาชิกพระพิฆเนศเนื้อชมพูปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ที่แห่งนี้แนะนำให้สมาชิกขอพร เรื่อง ขอให้ชีวิตมีความอุดมบริบูรณ์มั่งคั่งด้วยเงินทองและโชคลาภ มีความสุขสบายในชีวิต ตามความหมายของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข (ให้เวลา 1.20 ชั่วโมง) 15.40 น. ออกเดินทางสู่คุ้มวิมานดิน 16.10 น. เดินทางถึง คุ้มวิมานดิน พบกับเจ้าของสถานที่แนะนำกิจกรรม 16.20 น. เริ่มกิจกรรมปั้นดิน เป็นรูปช้าง สัญลักษณ์องค์พระพิฆเนศ 17.00 น. รับประทานมะม่วงน้ำปลาหวาน และเครื่องดื่มคลายร้อนโชว์ผลงานการปั้นดินของสมาชิกแต่ละท่าน  วางบนโต๊ะโดยไม่บอกว่าเป็นของท่านใดและให้ศิลปิน/ดาราเลือกที่ตัวเองชอบ  เพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าของผลงาน  ศิลปิน/ดารา ถ่ายภาพกับสมาชิกพร้อมผลงานจนครบทุกคู่ 18.00 น. ออกจากคุ้มวิมานดิน  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ  

  11:37 น.  989 ผู้ชม   1 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนมีนาคม 2557

  15:34 น.  176 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น