ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อTQM ชวนท่องเมืองเพชร พิชิตถ้ำเขาหลวง ชมวังสไตล์ยุโรปที่พระราชวังบ้านปืนฯ 2558

  งาน TQM ชวนท่องเมืองเพชร พิชิตถ้ำเขาหลวง ชมวังสไตล์ยุโรปที่พระราชวังบ้านปืน พร้อมเรียนรู้การทำสปาเกลือบริสุทธิ์ วันเสาร์ที่  28  มีนาคม  2558 รายชื่อผู้โชคดี  ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ 1. คุณ  เยาวลักษณ์       สุขบำรุง 29. คุณ Jirachai        Laomanit 2. คุณ  ธวัชชัย             ทินกรณ์ 30. คุณ สุภกิจ           รุจิระวาณิชย์ 3. คุณ  กาญจนา           ชนะวงษ์ 31. คุณ บุษยมาศ       จงไมตรีพร 4. คุณ  Thanakorn       Cheewanirattikul 32. คุณ รุ่งนภา          ศรีปัญญฤทธิ์ 5 คุณ สุพจน์ กันกำธงวงศ์ 5. คุณ  สุพจน์               กันกำธงวงศ์ 33. คุณ ธีราวุฒิ          ยาสมุทร์ 6. คุณ เย็นจิตร              เมฆกระบัว 34. คุณ จินดา           วัชระไพโรจน์ 7. คุณ ศุภวมินทร์           ใยสุ่น 35. คุณ วรัญญา         ศรีวัฒนตระกูล 8. คุณ จินดาพร            นพคุณ 36. คุณ ชนะภัย          จารุรังษี 9. คุณ พรนิภา              เงินไธสงค์ 37. คุณ เลี่ยม            แก้วน้อย 10. คุณ   นรภัทร           บุญมามั้น 38. คุณ .ลักษณา        บุนนาค 11. คุณ Manasaporn     Pronghatai 39. คุณ ฐิตารีย์           วีรกิจการ 12. คุณ วินัย                ทาคะพล 40. คุณ ชุติมา           สีโพมา 13. คุณ เจียมจิตต์         เตชิตธีระ 41. คุณ สุทธิรัตน์       จรรยงค์ 14. คุณ ทองดี             เขียวค้า 42. คุณ อัจฉราพรรณ    ทับหั่น 15. คุณ พรสวรรค์          หลงศรี 43. คุณ ศรันย์           กันนุฬา 16. คุณ วรุณรัตน์          พลายทอง 44. คุณ รวิภา            เวชไพศาลพิพัฒน์ 17. คุณ อุษมา              ศรีเพชร 45. คุณ ธัชวรรณ       ปิ่นเจริญ 18. คุณ ปารีณา             ปีติชาญวณิช 46. คุณ Jane           Winotai 19. คุณ ดวงกมล           ธัมกิตติคุณ 47. คุณ สุภาพร         กาญธนะบัตร 20. คุณ ปิยมาภรณ์        เฟื่องมณี 48. คุณ สุพัตรา         มั่นที่สุด 21. คุณ บุญญฤทธิ์        มหาคุณ 49. คุณ อัครชัย         เล้าสกุล 22. คุณ มานพ              ต่วนเทศ 50. คุณ เที่ยง           กลิ่นเพ็ชร 23. คุณ มนตรี              ศรีมันตะ 51. คุณ ลัดดาวัลย์     ภูกองชนะ 24. คุณ Kasem            Jongsuksathaporn 52. คุณ สุเพ็ชร         วรงค์รับพร 25. คุณ วรายุทธ           ฉัตรธงชัย 53. คุณ นาฏยา         วิงวอน 26. คุณ สาธิตรา           แสงเลข 54. คุณ คมกริช         วงศ์วิลาศสกุล 27. คุณ ณัฐพล            พรวิเศษศิริกุล 55. คุณ กิตติพงษ์      เก้าเอี้ยน 28. คุณ นักรบ             บุญเปี่ยม 56. คุณ สุทธิรัตน์       คงทัศน์  

  17:52 น.  449 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • Member Get Member

  บอกต่อสิ่งดีๆ TQM เพียงคุณแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก TQM Family Club รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์New Honda City จำนวน 2 คัน สำหรับผู้แนะนำและสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ทันที ไม่จำกัดสิทธิ์การแนะนำ ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลมาก บอกต่อสิ่งดีๆ TQM เพียงคุณแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก TQM Family Club รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์New Honda City จำนวน 2 คัน สำหรับผู้แนะนำและสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ทันทีไม่จำกัดสิทธิ์การแนะนำ ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลมาก   เงื่อนไขการชิงรางวัล- กรอกข้อมูลลงบนคูปองทั้ง 2 ส่วนให้ชัดเจน ครบถ้วนเพื่อประโยชน์การลุ้นรางวัลแล้วส่งคูปองมายังศูนย์บริการใกล้บ้านท่านหรือแนบคูปองติดแสตมป์แล้วส่งมาที่ : บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ฝ่ายกิจกรรมและสิทธิประโยชน์สมาชิก) 123 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทมฯ 10230- หมดเขตการรับคูปอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559- กำหนดการจับรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีมิฉะนั้นจะถือว่า ท่านสละสิทธิ์- ผู้โชคดีมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น- ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นแทนได้- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี, ค่าทำประกันภัย,ค่าทำ พรบ, ค่าจดทะเบียน, ค่ามัดจำป้าย, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด- พนักงาน บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด,บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้,คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า- มูลค่ารางวัล Honda City S (AT) ณ ราคาตลาดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และตัวแทนสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดี

  17:03 น.  662 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม TQM รักหมดใจ ชวนไปไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ และเทพไฉ่ชิงเอี๊ยะ

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม "TQM รักหมดใจ ชวนไปไหว้พระหลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศ และเทพไฉ่ชิงเอี๊ยะ"ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558   ลงทะเบียน ณ บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์จำกัด  รายชื่อผู้โชคดี  ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ  1. คุณกฤษณา          ฤกษ์นาวา 35. คุณพิมลรัตน์         เตรียมปราบศึก 2. คุณศุภกร             แสงวงศ์รัศมี 36. คุณดุสิต               ขำอยู่ 3. คุณชัญญวลัญช์    แก้วนิพนธ์ 37. คุณอัศณยา          ยศไพบูลย์ 4. คุณณัฏฐ์ณิชชา     ปู่เณร 38. คุณเบญจมาศ       ภู่เงิน 5. คุณสุชาดา           สุนทรพัชรคุณ 39. คุณฌาณศุภวิชญ์   ยะอนันต์ 6. คุณศิริมา             ควรสุทธิ 40. คุณจีรภา              จันดำ 7. คุณจตุเวทย์          พรรัตน์ธนิกกุล 41. คุณจินตนา            เอี่ยมพิษณุวงศ์ 8. คุณนิติญา            แซ่เจี่ย 42. คุณวสุ                  ชวนรุ่งวัฒนา 9. คุณคทายุทธ์        ศรสิงห์ 43. คุณจันทิรา            ทัศนภูมิเดชา 10. คุณวลัยทิพย์      ตีระแพทย์ 44. คุณกังสดาล          พูลอนันต์ 11. คุณสุวัฒน์          หาญกมลศิริ 45. คุณโศรดา             ปิติเลิศปัญญา 12. คุณรุ่งทิพย์        ชัยชนะโชติ 46. คุณธณัฐศวี           บุญมูสิก 13. คุณพนมเทียน    ธีรนิจกิตติคุณ 47. คุณภคพร             วงศ์ษานุกูล 14. คุณธาราวดี        ชาวระหาร 48. คุณสุพัฒตรา         น้อยหา 15. คุณสุปราณี        จิมดามนต์ 49. คุณอังคณา           ศรีพูล 16. คุณนุชจรินทร์     ยืนยง 50. คุณอุไรพร            ไชยชนะ 17. คุณศศนันทน์     ยงสมิทธ์ 51. คุณเอื้อทิพย์          ศรีเจริญชัย 18. คุณสุวิมล          เกษโกมล 52. คุณเกษม              อุษณกรกุล 19. คุณสุมณฑา       สุขพณิชนันท์ 53. คุณนพนาฏ           จิรัชโยภาส 20. คุณฐิติชัย          สวัสดี 54. คุณณัชวรัญญ์        ศรีนรินทรานนท์ 21. คุณวรรทนา       สุวรรภานุ 55. คุณประไพรัตน์       สัมปชัญญะ 22. คุณดวงจิต         ตระกูลเพียรกิจ 56. คุณวิภานันท์          เกตุถนอม 23. คุณนัทธีรา         ลออวงศ์วิรุฬห์ 57. คุณเรืองวิทย์         โรจนวานิช 24. คุณภิญญาวี       ชัยวงศ์ศรีสุข 58. คุณสุพจน์             วสุทวีสิน 25. คุณพิมพ์พันธุ์    ศรีพิพิธ 59. คุณประธาน           เลิศพงศ์วิภูษณ่ะ 26. คุณประทีป        เดียระสิน 60. คุณเกษม              จงสุขสภาพรวม 27. คุณงามพงศ์      กิตติศักดิ์สุนทร 61. คุณนวลจันทร์        เนื้อนุ่ม 28. คุณมานพ         เมืองสี 62. คุณนพรัตน์            ศรีบุญ 29. คุณนิศารัตน์      ประสมทรัพย์ 63. คุณสรวิชญ์           เอื้อจิตรเมศ 30. คุณอรวรรณ       เอื้อวงศ์วศิน 64. คุณอัมพิกา           บุญประสิทธิ์ 31. คุณกริชชัย        ณ   เชียงใหม่ 65. คุณณัฐภัสสร         กิจสุรีย์พร 32. คุณพรศิริ          ศรีภิรมย์ 66. คุณดวงสมร           นาวีประเสริฐ 33. คุณสมหมาย      พสนสุวรรณ์ 67. คุณวนิดา              ศรีสุขสันต์ 34. คุณพิชญ์ธิภรณ์  พงศ์ชยาทิต

  17:32 น.  349 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนท่องเมืองเพชร พิชิตถ้ำเขาหลวง ชมวังสไตล์ยุโรปที่พระราชวังบ้านปืนฯ ปี2558

  TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ท่องเที่ยวชมถ้ำเขาหลวง สักการะพระพุทธไสยยาสน์และพระพุทธรูปโบราณ 170องค์ ชมพระราชวังบ้านปืนซึ่งเป็นที่ประทับแรมในฤดูฝนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียนรู้ เพลิดเพลินกับการทำ สปาเกลือ  ใกล้ชิดนักแสดงหนุ่ม  ต๊ะ- วริษฐ์  ทิพโกมุทกติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ1. ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737  MAP     ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้     “ ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ประกาศผล 20  มี.ค. 58  ทาง Website TQM ”    ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.thระยะเวลาร่วมสนุก17 ก.พ. 58 – 20  มี.ค. 58 เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  45  รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน )  1 ท่าน / 1 สิทธิ์ประกาศผลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่  20  มี.ค. 58รางวัลสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนท่องเมืองเพชร พิชิตถ้ำเขาหลวงชมวังสไตล์ยุโรปที่พระราชวังบ้านปืน พร้อมเรียนรู้การทำเกลือสปาทะเลบริสุทธิ์"   จำนวนรางวัล จำนวน  45  รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน ) กติกา เงื่อนไข   1.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่  20  มี.ค. 58 2.  สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้  3.  ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้     มายื่นตอนลงทะเบียน      - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4.  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์     และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5.  ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์     0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6.  ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย      ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  8.  พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของ     บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9.  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม        โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ เสาร์  ที่ 28 มีนาคม  255808.45  น.           ลงทะเบียน ณ ชานชาลาที่ 5 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมรับตั๋วรถไฟ                        รถไฟขบวน 261 กรุงเทพฯ - หัวหิน09.20  น.           ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรี โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวปรับอากาศ 2 โบกี้                         พร้อมกับร่วมเล่นกิจกรรมบนรถไฟ12.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยบนรถไฟ12.45  น.           ถึงสถานีรถไฟเพชรบุรี13.00  น.           นำท่านเดินทางไปชมถ้ำเขาหลวง สักการะพระพุทธ ไสยาสน์ พระพุทธรูปโบราณ                       170 องค์ และสถูปเจดีย์น้อยใหญ่อีก 6 องค์ภายในถ้ำโดยมีมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น                       จะคอยให้ข้อมูลตามจุดต่างๆภายในถ้ำ  (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ)14.00  น.          เดินทางถึงพระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับ                       ประทับแรมในฤดูฝนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังเป็น                       ที่รับรองแขกเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย15.00  น.          เตรียมตัวออกเดินทาง สู่ บ้านสปาเกลือกังหันทอง15.30  น.          รับประทานอาหารว่างพร้อมให้ความรู้เรื่องเกลือสปากับทุกคน ก่อนแยกย้าย                        แบ่งกลุ่มร่วมทำกิจกรรม16.30  น.          ออกจากบ้านกังหันทอง นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหาร เมนูอร่อย                        ณ ร้านแม่กิมลั้งและช๊อปปิ้งของขวัญของฝากของดี เมืองเพชร ตามอัธยาศัยที่                       ร้านแม่กิมลั้ง18.30  น.          เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ส่งทุกท่านที่สถานีรถไฟหัวลำโพง19.30  น.          ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

  09:08 น.  714 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนมกราคม 2558

  09:17 น.  278 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM ชวนล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ @เกาะเกร็ด

  รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม TQM  ชวนล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ @เกาะเกร็ดในวันเสาร์ที่ 24  มกราคม 2558   ในวันเสาร์ที่ 24  มกราคม 255 รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ   ลำดับ                  ชื่อ       ลำดับ              ชื่อ 1 คุณ กฤชธิเดช     จิตรชา  36 คุณ เพชรรัตน์      ม่วงเพชร  2 คุณ กอบศักดิ์      สิริปทุมรัตน์  37 คุณ ภูไทย          สาระคน 3 คุณ กังสดาล       พูลอนันต์ 38 คุณ มนตรี           พนิชจีระสิน  4 คุณ กัมพล         ศรีสุวรรณศร  39 คุณ เมธาวัช        ชาติไทย 5 คุณ กำไร           ฉลาดล้น 40 คุณ รัชตะ           กระตุกฤกษ์ 6 คุณ กุลยา           หวลกะสิน  41 คุณ รุจิรวรรณ์      หอมบุญมา 7 คุณ ข้าวทิพย์       สุภาพ          42 คุณ เรืองรอง       อินทะใจ 8 คุณ จริศักดิ์         สุยะลังกา  43 คุณ ลัดดาวัลย์    มาอินทร์ 9 คุณ จักรกฤษ       น้อยโรจน์ 44 คุณ ลาวรรณ       แก้วฝ่าย 10 คุณ จักรพันธ์       เทียนไชย 45 คุณ วนิดา           ศรีสุขสันต์ 11 คุณ จิตติชัย         ไกยะวงษ์ 46 คุณ วิกานดา      พงษ์พิศาล  12 คุณ ชลธิชา         หงษา 47 คุณ วิกิจ            วงศ์สรรคกร 13 คุณ ชูศักดิ์           บุรารักษ์ 48 คุณ วุฒิไกร       สังข์ศรีสังข์  14 คุณ โชติกา         เณรจิ๋ว 49 คุณ ศิริสุดา        ขำศิริ 15 คุณ ฐานิสร์         มหาคุณ 50 คุณ ศุภกร         เดือนงามจริง 16 คุณ ฐิติชัย           สวัสดี 51 คุณ โศรดา        ปิติลิศปัญญา 17 คุณ ฐิติมา           ตะสุวรรณ 52 คุณ สกุลตา       พึงสุนทร 18 คุณ ณฤพร          เกษมศิลป์ 53 คุณ สง่า            ศุภลักษณ์เมธส 19 คุณ ณัฐนิชา        พูลยิ่ง 54 คุณ สมชาย       ครรภาฉาย  20 คุณ ดวงจิต        ตระกูลเพียรกิจ 55 คุณ สมศักดิ์      ธนานนท์วัฒน์  21 คุณ ดารา           น้อยหา  56 คุณ สรคม         นรการ 22 คุณ ดารารัตน์     จูปรางค์ 57 คุณ สรวุฒิ        เสถียรกาล 23 คุณ ดำริ             ปัณราช 58 คุณ สุดารัตน์     ขวัญดีเจริญชัย 24 คุณ ทรงยศ         ตรีสิทธิ์  59 คุณ สุทธิ์ชาติ    ธรรมาคูณ 25 คุณ ธนเดช         สมบูรณ์พร 60 คุณ สุทิน          ตะบองเพ็ชร 26 คุณ ธนวุฒิ         วุฒิธนกุล  61 คุณ สุธน          จันใด 27 คุณ นที             อวยพร  62 คุณ สุนิสา         ทองมา 28 คุณ นัทธีรา        ลออวงศ์วิรุฬห์  63 คุณ เสนอ         ทรัพย์เย็น  29 คุณ เบญจพร      พร้อมพันธุ์ 64 คุณ อณวัชร์      พิบูลย์สวัสดิ์  30 คุณ เบญจวรรณ  สุดสวาท 65 คุณ อภิชา         อยู่สมบูรณ์ 31 คุณ ประยงค์       ภาควัตร  66 คุณ อภินันท์      ตันเฮงฮวด 32 คุณ พรพงษ์        พรหมบุบผา 67 คุณ อมลระดา    แสงสุริยา  33 คุณ พิชชา         จิระสุนทร 68 คุณ อรนิกา       ศรีวิชา 34 คุณ พิมพ์กมล    ศรีนภาวรรณ  69 คุณ อรวรรณ      เอื้อวงศ์วศิน 35 คุณ พิมพ์พันธุ์    ศรีพิพิธ          70 คุณ โอภาส         ปฏิมานุเกษม  

  13:57 น.  607 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM รักหมดใจ ชวนไปไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยะ

            ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างสรรค์สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ไหว้สักการะหลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับพลังจากท้องมังกร ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)เสริมบารมีให้ชีวิตสมดังใจหวังกับพระพิฆเนศองค์ใหญ่แห่งสยามปางนอนเสวยสุข ณ สมานรัตนารามกับนักแสดงหนุ่ม เพ็ชร-ฐกฤต กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ 1.  ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ Lov ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรักหมดใจไหว้ หลวงพ่อโสธรแล้วประกาศผล 18 ก.พ.58 ทาง Website TQM ” 2.  ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 Love ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรักหมดใจไหว้หลวงพ่อโสธรแล้ว ประกาศผล 18 ก.พ. 58 ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 22 ม.ค. 58 – 16 ก.พ. 58  เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 60 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th  ประกาศผลภายในวันที่ 18 ก.พ. 58 รางวัล      สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM  รักหมดใจ ชวนไปไหว้หลวงพ่อโสธร  ขอพรพระพิฆเนศและบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยะ”จำนวนรางวัล จำนวน  60 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน )กติกา เงื่อนไข1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่  18 ก.พ. 582. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้    มายื่นตอนลงทะเบียน     - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน    โดยไม่มีเงื่อนไข **4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะ    วันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่    หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น.6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต     ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรม    ดังกล่าว7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของ    บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 58 08.00 น.   สมาชิกลงทะเบียน ณ ลานจอดรถด้านหน้า ตึก TQM ถ.ลาดปลาเค้า 25                 พร้อมข้าวกล่องและรับสติ๊กเกอร์ หมายเลขที่นั่งรถโค้ชปรับอากาศ                (สมาชิกสามารถนำรถไปจอดได้ที่ลานจอดรถดาราเดลี่ ลาดปลาเค้า ซอย 14 และ                TQM ซอย 25) 08.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา  10.00 น.   ถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร  สักการะหลวงพ่อโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา                 ณ พระอุโบสถหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 10.50 น.   นำสมาชิกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  รับพลังจากท้องมังกร ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)               ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และพญามังกร   11.50 น.   นำสมาชิกเข้าช็อปตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปีเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งใน                 จ.ฉะเชิงเทรา 12.20 น.   นำสมาชิกขึ้นรถโค้ชฯ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน “ร้านอาหารรวยเรือนแพ” 13.30 น.   สมาชิกขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่ ร้านอาหารรวยเรือนแพ  14.00 น.   เดินทางถึง วัดสมานรัตนาราม ไหว้พระพิฆเนศเนื้อชมพูปางนอนเสวยสุของค์ที่ใหญ่ที่สุด                เพื่อเป็นศิริมงคนแก่ตัวเอง 15.00 น.   ออกเดินทางจากวัดสมานรัตนาราม  15.30 น.   ถึงท่าเรือตลาดน้ำบางคล้า ล่องเรือรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ แล่นผ่าน โบสถ์สีทอง                วัดปากน้ำโจ้โล้, พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อุทยานพระพิฆเนศ (องค์ยืน)               และผ่านวัดโพธิ์ บางคล้าซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่ตัวโต อยู่มากมายหลายหมื่นตัว 16.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  18.30 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างสรรค์สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ไหว้สักการะหลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รับพลังจากท้องมังกร ขอพรกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)เสริมบารมี ให้ชีวิตสมดังใจหวังกับพระพิฆเนศองค์ใหญ่แห่งสยามปางนอนเสวยสุข ณ สมานรัตนาราม กับนักแสดงหนุ่ม เพ็ชร-ฐกฤ  

  16:11 น.  604 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • " TQM ชวนล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่ ตะลุยบ้านขนมไทยที่เกาะเกร็ด”

  "TQM ชวนล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาไหว้พระขอพรปีใหม่  ตะลุยบ้านขนมไทยที่เกาะเกร็ด" วัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างลูกค้ากับTQM2. เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของฝ่ายการตลาด3. เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า4. เพื่อลดยอดยกเลิกประกันภัยจากการจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมแนวคิด- เลือกดาราที่มีชื่อเสียงและมีผลงานอยู่ในขณะนั้นมาร่วมกิจกรรมโดยดูแลให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม- เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจโดยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัด พาชิมร้านอาหารชื่อดัง  ขอกลับแวะช๊อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมืองกลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 60 คู่ (120ท่าน)- ลูกค้าใหม่ที่แจ้งงานในเดือน 1 พฤศจิกายน 2557  – 10 มกราคม 2558- ลูกค้าที่ต่อประกันภัยรถยนต์ (Renew) ที่สิ้นสุดความคุ้มครองเดือนเมษายน 2558- ลูกค้าที่มีที่อยู่ติดต่อในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ราชบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรีและปทุมธานีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ• ช่องทาง SMS  พิมพ์ KK ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท)• ช่องทาง Line  add ID line “tqmline2556” แล้วพิมพ์ TQM1737 AMตามด้วยชื่อ-นามสกุล พร้อมส่ง line กลับมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมข้อความ SMS + Line ที่ใช้ส่งให้ลูกค้าส่ง       TQMล่องเรือไหว้พระ&ตะลุยเกาะเกร็ดกับดารา24มคพิมพ์KKชื่อสกุลส่ง4712444ตอบกลับ   ท่านได้ลงทะเบียนล่องเรือไหว้พระ&ตะลุยเกาะเกร็ดแล้วประกาศผล21มค@เวปTQMระยะเวลาร่วมสนุกระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 ผ่านทาง www.tqm.co.th เกณฑ์การคัดเลือกคัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 120 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์กติกาและเงื่อนไข1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 21 มกราคม 25582. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข **4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น.6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริตผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กำหนดการ08.00 น.   ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้  สี่พระยา                                            08.30 น.   สมาชิกลงเรือไวท์ ออร์คิด พิธีกรกล่าวต้อนรับทุกท่านบนเรือ และเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า08.40 น.   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ข้าวต้มกุ้ง ชาและกาแฟ เบเกอรี่08.50 น.   - เปิดตัวพิธีกร พูดกล่าวต้อนรับ- เรียนเชิญคุณคมเนตร เนตรประไพ กล่าวต้อนรับ-นักแสดงหรือศิลปินกล่าวทักทายสมาชิก  / แนะนำมัคคุเทศก์  2 คน- แบ่งสมาชิกออกเป็น 2 กลุ่ม นำทัพโดยนักแสดงหรือศิลปินทีมละ 1 คน09.15 น.   ถึงวัดเทวราชกุญชร มัคคุเทศก์ 2 คน นำทีมไปพร้อมกับนักแสดงหรือศิลปิน  10.00 น.   ออกจากวัดเทวราชกุญชร  เดินทางไป วัดราชาธิวาสราชวร11.00 น.   ออกจากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (เล่นเกมส์บนเรือ  จำนวน 3 เกมส์)11.50 น.   ถึงเกาะเกร็ด รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์บนเรือ13.00 น.   เริ่มทำกิจกรรม Walk Rally  เก็บคะแนน เพื่อค้นหาผู้ชนะ 1 กลุ่ม โดยสมาชิกทุกท่านจะได้รับภาพและโจทย์เพื่อทำมิชชั่นให้ครบถ้วนและถูกต้อง 14.00 น.   ให้สมาชิกแวะช็อปตามอัธยาศัย14.45 น.   เรือเดินทางกลับ14.50 น.   เริ่มกิจกรรมบนเรือ เปิดตัวพิธีกรอีกครั้ง เล่นเกมส์แจกของรางวัล 3 เกมส์และฟังเพลงเพราะจากนักแสดงหรือศิลปิน   (พิธีกรสัมภาษณ์ผลงานนักแสดง)15.10 น.   เสริฟท์อาหารว่าง และขนมหวานจากร้านแม่ทองเติมเป็นจานใหญ่โต๊ะละ 1 จาน15.30 น.   ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Walk Rally โดยนักแสดงและผู้บริหารมอบรางวัลถ่ายภาพร่วมกัน คุณคมเนตร กล่าวปิดงาน15.40 น.   นักแสดงหรือศิลปินถ่ายภาพกับสมาชิกทุกโต๊ะ17.00 น.   เรือเทียบท่าริเวอร์ซิตี้ สมาชิกทุกท่านเดินทางกลับ 

  15:27 น.  725 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนธันวาคม

  14:03 น.  273 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM Natural Camp จ.นครนายก”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม“TQM Natural Camp จ.นครนายก” ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557    รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 22 คู่ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ   1. คุณกันทรากร    จันทร์เศษ     13. คุณบรรจบ     จันทร์แจ่ม 2. คุณคนึงสุข      โพธิแดง 14. คุณประภาพร   อำพลพงษ์ 3. คุณจิตติ         ศิริวัตน์ปิติวงษ์ 15. คุณพงษ์อัมพร  วัจนะสาธิต 4. คุณจุฑารัตน์    ลีลามหาพร 16. คุณพรเทพ      สิทธิศักดิ์ 5. คุณชนะภัย      จารุรังษี 17. คุณเพชรา      วงษ์วิลัย 6. คุณทศวรรษ    สุขแสง 18. คุณเมธิศิลป์    เชื่อเจริญ 7. คุณทัศนีย์       สร้อยอินทนิล 19. คุณเรืองบุญ   แย้มอ่วม 8. คุณธนวุฒิ       วุฒิธนกุล 20. คุณวรรณิดา    ดีรัตน์ 9. คุณธมลวรรณ   น้ำใจดี 21. คุณสาโรจน์    โอภาสพร้อม 10. คุณนิชนันท์    คุ้มขำ 22. คุณสุขสันต์    โตสงค์ 11. คุณนิติญา      แซ่เตีย 23. คุณอาธิ        ศิริยา 12. คุณนิเวทร์      มะเริงสิทธิ์  

  09:37 น.  515 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น