ข่าวล่าสุด
 • TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

  TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ทีคิวเอ็มเชิญลูกค้าร่วมย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา เขตพระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถ พบกับความสวยงามของสถานที่ กับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่หาชมยาก ชมการสาธิตการทำขนมจากฝีมือชาววัง และเยี่ยมชมพระตำหนักทั้ง 4 ได้แก่ตำหนักพระวิมาดาเธอ เยี่ยมชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์ เยี่ยมชมอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ เยี่ยมชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ และพิเศษสุด!! รับประทานอาหารต้นตำรับชาววัง ร่วมกับนักแสดงแถวหน้า เติ้ล ธนพล   กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 PALACE ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website TQM ”   กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website www.tqm.co.th ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 PALACE ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website www.tqm.co.th ”   ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th   ระยะเวลาร่วมสนุก : 16-25 ต.ค. 56   เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 80 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 80 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์   ประกาศผล : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 31 ต.ค.56   รางวัล : สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา”   จำนวนรางวัล : จำนวน 80 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 80 คน )   กติกา เงื่อนไข 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายในวันที่ 31 ต.ค.56 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 14.00 – 16.30 น. : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14.00 น. : ลงทะเบียนสมาชิก ณ ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดา 14.30 น. : ผู้บริหารฯ TQM กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน - ผู้บริหารฯ ดาราเดลี่ กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน - ศิลปินดารา กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน- ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงกิจกรรม - แบ่งกลุ่มผู้เข้าชมเป็น 4 กลุ่ม 14.45 –16.30 น. : ชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ชมสาธิตและทำขนมลูกชุบชาววัง - ชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์ ศูนย์ข้อมูลดนตรีรัตนโกสินทร์ - ชมอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ ศูนย์ข้อมูลศิลปะรัตนโกสินทร์ - ชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ ศูนย์ข้อมูลนาฏศิลป์รัตนโกสินทร์ 16.45 – 17.30 น. : รับประทานอาหารเย็น ที่ รร.วังสวนสุนันทา / ปิดงาน

  16:20 น.  479 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ทีคิวเอ็ม แฟมิลี่คลับชวนคุณดูหนังฟรี พร้อมกระทบไหล่ซุปตาร์ เต๋อ ฉันทวิทย์

  “TQM Star Road Show 2013 “ ทีคิวเอ็ม แฟมิลี่คลับชวนคุณดูหนังฟรี พร้อมกระทบไหล่ซุปตาร์ เต๋อ ฉันทวิทย์ 21-26 ตุลาคม 2556  @ EGV โคราช “TQM Star Road Show 2013 “ ทีคิวเอ็ม แฟมิลี่คลับชวนคุณดูหนังฟรี พร้อมกระทบไหล่ซุปตาร์ เต๋อ ฉันทวิทย์ 21-26 ตุลาคม 2556  @ EGV โคราช ลูกค้าและสมาชิก TQM Family Club รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม TQM Star Road Show เพียงนำข้อความ SMS มารับสิทธิชมภาพยนตร์รอบพิเศษ 1 ท่าน 2 ที่นั่ง จำนวน 500 ที่นั่ง และร่วมลุ้นเป็น 20 ท่านผู้โชคดีที่ได้  Meet & Greet   กับดาราหนุ่มอารมณ์ดี มากความสามารถ  “เต๋อ ฉันทวิทย์” ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัล และให้คำปรึกษาด้านประกันภัยฟรี ที่บูธ TQM Family Club ในวันที่ 21-26 ตุลาคม 2556 หน้าโรงภาพยนตร์ EGV เดอะมอลโคราช รายละเอียดและขั้นตอนการร่วมกิจกรรม  ลูกค้า /สมาชิก จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิประโยชน์จากบริษัท TQM  ลูกค้า/สมาชิก ส่ง SMS ยืนยันการรับสิทธิ  บริษัท TQM ส่ง SMS Code ให้กับลูกค้าเพื่อนำมาร่วมกิจกรรม TQM Star Road Show ในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่ 14.00 น เป็นต้นไป   “ สิทธิประโยชน์ดีๆอย่างนี้ มอบให้แก่ลูกค้าและสมาชิก TQM Family Club ทุกเดือน  ตลอดปี ”

  11:27 น.  315 ผู้ชม   5 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนตุลาคม 2556

  11:10 น.  96 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เมนูเจอร่อยแบบไม่จำเจ กับ เชฟฟาง และ โกสินทร์ ราชกรม”

      ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เมนูเจอร่อยแบบไม่จำเจ กับ เชฟฟาง และ โกสินทร์ ราชกรม”       วันที่พุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.  สถานที่ Seagull Cooking Café สุขุมวิท 61 ชั้น 4       1 คุณ กรรณิกา  มะลิทอง 16 คุณ ศศมน เกตุเมฆ 2 คุณ จักรรินทร์ บรรณจิตร 17 คุณ สมชาย พฤฒิสวัสดี 3 คุณ ฐิตินันท์ สาราณียานนท์ 18 คุณ สมฤดี กล้ากรกิจ 4 คุณ ดิเรกฤทธิ์ นาเหล็ก 19 คุณ สุจิตรา ปลื้มจิตร 5 คุณ เตชนิธิ  รุจิปุริตานันท์ 20 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ 6 คุณ ทิพวรรณ  นนทรีย์ 21 คุณ สุดา  ชัยสัมฤทธิ์ผล 7 คุณ ทิพวรรณ รัตนวิเศษรัตน์ 22 คุณ สุรศรี  ประมุก 8 คุณ ธนกร ทิพย์ศิลปชัยกุล 23 คุณ สุอัฐพร  มั่นเศรษฐวิทย์ 9 คุณ ธิดา นาสำแดง 24 คุณ แสงเดือน วงษาบุตร 10 คุณ นฤมล ปานนพภา 25 คุณ อดิศร  ไพศาลวัชรกิจ 11 คุณ บุญใช้  เจริญทรัพยานันท์ 26 คุณ อรรถพล  ตุละ 12 คุณ พลาธร เลิกดี 27 คุณ อัจฉริยา เสริมทอง 13 คุณ มลฤดี ตังเศรษฐี 28 คุณ อารีรัตน์  สลับสี 14 คุณ รุ่งทิพย์ สุขสบาย 29 คุณ อำพรพันธุ้ พรหมนอก 15 คุณ วชิระ สินธุเดช 30 คุณ อัมพริกา  เศวตเศรนี

  09:39 น.  160 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM Natural Camp 2013

  TQM Natural Camp 2013 สถานที่ โฮมพุเตย รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2556 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ทีคิวเอ็ม เท่านั้น วิธีการสมัครเข้าร่วมสนุก - พิมพ์ TQMCA ชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS กลับมาที่ 47124444 (ครั้งละ 3 บาท) - Add tqmline2556 เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 Camp ชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา - สมัครผ่าน www.tqm.co.th กิจกรรม - ล่องแพเปียกพร้อมลอยคอในแม่น้ำแคว 2 กิโลเมตร - ทำสบู่ใช้เอง ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าเสา - ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในบริเวณโฮมพุเตย - ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (ทาสีอาคารเรียน ร.ร.บ้านพุเตย) - นั่งเรือไปรับประทานอาหารเที่ยงที่จังเกิลราฟ - ชมหมู่บ้านมอญ ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1737 หรือ 02-150-8888 กด 6     สถานที่       โฮมพุเตย รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ       เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2556 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ทีคิวเอ็ม เท่านั้น     วิธีการสมัครเข้าร่วมสนุก       - พิมพ์ CA ชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS กลับมาที่ 4712444 (ครั้งละ 3 บาท)        - Add tqmline2556 เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 Camp ชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา        - สมัครผ่าน www.tqm.co.th      กิจกรรม       - ล่องแพเปียกพร้อมลอยคอในแม่น้ำแคว 2 กิโลเมตร        - ทำสบู่ใช้เอง ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าเสา        - ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ใน บริเวณโฮมพุเตย        - ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (ทาสีอาคารเรียน ร.ร.บ้านพุเตย)        - นั่งเรือไปรับประทานอาหารเที่ยงที่จังเกิลราฟ        - ชมหมู่บ้านมอญ     ระยะเวลาร่วมสนุก        วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556     ประกาศผล        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th        ประกาศผลภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556        สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1737 หรือ 02-150-8888 กด 6  

  11:15 น.  650 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • กิจกรรม “ เมนูเจแบบไม่จำเจกับเชฟฟาง และ โกสินทร์”

         เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจ สุดพิเศษ สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรมเรียนทำอาหารเจ กับเชฟฟางและโกสินทร์ ณ Seagull Cooking Cafeเรียนไป ชิมไป กับเมนูเจสร้างสรรค์แบบไม่จำเจ จากเชฟฝีมือขั้นเทพ กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ      เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ QT ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นเรียนทำอาหารเจแล้ว ประกาศผล 5 ต.ค. 2556 ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 COOKING ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง lineกลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นเรียนทำอาหารเจแล้ว ประกาศผล 5 ต.ค.2556  ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก:  23ก.ย. –  4 ต.ค. 56 เกณฑ์การคัดเลือก      คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 60 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 60 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 5 ต.ค.56 รางวัล  สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “เมนูเจอร่อยแบบไม่จำเจกับเชฟฟาง และ โกสินทร์” จำนวนรางวัล จำนวน 60 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 60 คน ) กติกา เงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายในวันที่ 5 ต.ค.56 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

  09:28 น.  497 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “โขนไทยรักคนไทย”

  TQM ชวนลูกค้าชมโขนกับ อาร์ต พศุตม์ นักแสดงนำช่อง 3 พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2556 เวลา 17.30 น. ที่ศาลาเฉลิมกรุง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “โขนไทยรักคนไทย” จำนวน 65 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่   ลำดับ   รายชื่อลูกค้า  ลำดับ   รายชื่อลูกค้า  1 คุณ กชมน   สุวงศ์ษา 2 คุณ กัญญวรรณ  ชูสุวรรณ 3 คุณ กุลวดี   ภู่ตระกูล 4 คุณ เกษมพัฒน์  ยิ่งรักเจริญ 5 คุณ จริยา  เกรียงโกมล 6 คุณ จรุงวิทย์  ภุมมา 7 คุณ จันทร์จิรา วงษ์เจียม 8 คุณ จันทิมา ว่องกสิกร 9 คุณ จำนงค์  ธรรมสอน 10 คุณ จิดาภา  วิศาลกมล 11 คุณ จินดานุช  แซ่อุ่ย 12 คุณ เจริญ  อาจจำปา 13 คุณ ฉลองชัย  เหมือนสวัสดิ์ 14 คุณ ชญาภา วัฒนวินิน 15 คุณ ชมพูนุท จันทร์คงสุวรรณ 16 คุณ ณัฐพนธิ์ สุวรรณวงศ์ 17 คุณ ณัฐสินี เกิดมั่น 18 คุณ ทรงพันธ์ สาคร 19 คุณ ธนพนธ์ แท่งเพ็ชร์ 20 คุณ ธีระพล มาปัด 21 คุณ นภดล พงษ์สุวรรณ 22 คุณ นฤมล นิ่มช้ำ 23 คุณ วริษา ก้านพิกุล 24 คุณ นันทา  มาดีประเสริฐ 25 คุณ นันทิดา  โคขุนทด 26 คุณ กิตติ บุญปาลิต 27 คุณ นายรัฐธนนท์  จารุวิทยารัชต์ 28 คุณ นิติวุฒิ   นาคชำนาญ 29 คุณ นิภาภัทร บุญฤทธิ์เดโช 30 คุณ เบญจมาศ หัตถะศิลปกุล 31 คุณ ประสูติ มีชัย 32 คุณ ปรียานุช ทัดพิทักษ์กุล 33 คุณ ปิยะธิดา พูลหน่าย 34 คุณ เปรมฤดี  ศรีวัฒนกุลวงศ์ 35 คุณ พรเทพ   สกุลรัตนศักดิ์ 36 คุณ พวงผกา  ยิ้มใหญ่ 37 คุณ พิดารัตน์ ชี้ทางดี 38 คุณ พิมพิษา  เลิศวธนากุล 39 คุณ ภัทระ  ไผ่เฉลิม 40 คุณ ภานุเดช  เหลือแดง 41 คุณ โมไนย  ธาราศักดิ์ 42 คุณ ยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์ 43 คุณ รุ่งศรีทอง  วรดี 44 คุณ ละออง  ฆังคะจิตร 45 คุณ วสุ ชวนรุ่งวัฒนา 46 คุณ วัชรพงษ์ ทิพย์ทอง 47 คุณ วารุณี สอนมาก 48 คุณ วาสนา ดอกรักษ์ 49 คุณ วาสนา สุบรรณจุ้ย 50 คุณ วิทยๅ รักษาประโยชน์ 51 คุณ วิไลรัตน์ ยังรอต 52 คุณ วิไลลักษณ์ เสือรอด 53 คุณ วิศิษฐ์ วิรัตน์เกษม 54 คุณ ศรีสกุล จุลศักดิ์ 55 คุณ ศิรินภา  ดีอภัย 56 คุณ สมฤทัย  น้อยใจบุญ 57 คุณ สุกัลยา ศรีละคร 58 คุณ สุขพล เอื้อชัยสิทธิ์ 59 คุณ สุปาณี สัตสุต 60 คุณ สุรีพร ไกรฤกษ์ 61 คุณ แสงนภา ร้กรุ่งเรือง 62 คุณ อำพรรณ คีรีเมฆ 63 คุณ อิรยา  มงคลดี 64 คุณ อุมาวดี แพรญาติ 65 คุณ เอกกร เศรษฐโกมล

  10:26 น.  338 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน IVR ประจำเดือนกันยายน 2556

  ประกาศรายชื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน IVR ประจำเดือนกันยายน 2556  

  17:58 น.  101 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ควงแขนชมโขนกับพระเอก อาร์ต-พศุตม์

  พิเศษ สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น ร่วมลุ้นรับสิทธิชมโขนกับดารา อาร์ต พศุตม์ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษ กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ 1. ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ TQ ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นชมโขนแล้ว ประกาศผล 23 ก.ย.ทาง Website TQM ” 2. ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 ART ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนร่วมสนุกลุ้นชมโขนแล้ว ประกาศผล 23 ก.ย.ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 26 ส.ค. – 19 ก.ย. 56 เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 65 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 23 ก.ย.56 รางวัล สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “ทีคิวเอ็ม ชวนลูกค้ามาดูโขนกับ อาร์ต พศุตม์” จำนวนรางวัล จำนวน 65 รางวัล ( รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 130 คน ) กติกา เงื่อนไข 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 23 กันยายน 56 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องมีเอกสารยินยอมการโอนสิทธิ์จากผู้รับการคัดเลือกมายืนยันเท่านั้น เอกสารการโอนสิทธิ์ คือ ใบมอบสิทธิ์ซึ่งมีชื่อ – นามสกุล และ E-mail ของผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมระบุว่ามอบสิทธิ์ให้ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ได้รับสิทธิ์แทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือก และ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงาน ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  14:37 น.  738 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ล่องเรือ Dinner แสนหวานกับสน ยุกต์ ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากับพระเอกสุดฮอต สน ยุกต์ พร้อมทานอาหารค่ำ ชมมินิคอนเสิร์ต และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับดาราแบบสุดพิเศษบนเรือเจ้าพระยาครูซ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ 1. คุณ กรรณิการ์  เทียนทองไทย 26. คุณ วีรเทพ  เทพสุวรรณ 2. คุณ กาญจนา  จิตรรุ่งวิทยา 27. คุณ รุ่งทิพย์ งามนิกร 3. คุณ กิดากานด์  ธนเดชธีมาภัทร 28. คุณ รุ่งอรุณ  สุวรรณชาโต 4. คุณ เกวลี แสงหิรัญ 29. คุณ เรืองวิทย์ โรจนวานิช 5. คุณ ขนิษฐา สร้อยอัมพรกุล 30. คุณ วรรณพร  เตโชทินกร 6. คุณ ขวัญใจ  จักรัตนะแสง 31. คุณ วราพร ธนาภรณ์ชินพงษ์ 7. คุณ ชญานิศา  ช่อเหมือน 32. คุณ วราภรณ์  ไตรกิศยากุล 8. คุณ ชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ 33. คุณ วรินทร์ ดงไม้สถิตย์ 9. คุณ ชาญชัย ปทุมสีมา 34. คุณ สง่า ลอยรุ่งเรือง 10. คุณ ชีวิน   ยวงเงิน 35. คุณ วิรัช ปลัดปกครอง 11. คุณ ฐานิต  ขอดทอง 36. คุณ ศานิต ชืนเบญจพล 12. คุณ ณปภัช  ขาวพันธ์ 37. คุณ สนธยา โกมลวงศ์มณี 13. คุณ ทวี   ทะโนรับ 38. คุณ สมพงษ์ สิทธิเจริญโชคชัย 14. คุณ ธัญทิพย์ รุ่งพงษ์อนันต์ 39. คุณ สราวุธ ปิ่นทอง 15. คุณ นภัสสร เชิญเกียรติประดับ 40. คุณ สันติ คิมประเสริฐ 16. คุณ นิลเนตร  จันทร์ไพจิต 41. คุณ สาวิตตรี จึงตระกูล 17. คุณ ปรีชา  ชินชูศักดิ์ 42. คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ 18. คุณ ปลื้มจิต  ปริปุณณโภค 43. คุณ สุทธิรัตน์ คงทัศน์ 19. คุณ พัชรวรรณ์ จันตรี 44. คุณ สุภาพร ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 20. คุณ พัทยา  จันโทกุล 45. คุณ สุมณฑา  พวงเพชรลาภ 21. คุณ พุฒิพัฒน์ ปิติโพธิพงศ์ 46. คุณ สุวิมล  เลาห์ขจร 22. คุณ เพชร  สกุลกำจรกิจ 47. คุณ เสนาะ   ไทยธิเบตร์ 23. คุณ มนตรี  จันทร์บุญ 48. คุณ อโรชา เกียรติมงคล 24. คุณ เมธาวัฒน์  ก่อสันติรักษ 49. คุณ อัญชนา  ปัทมจิตร 25. คุณ รินทร์ธอร  เดโชพัฒน์สรณ์ 50. คุณ เอกรินทร์ วิทูโรจน์อำไพ

  16:50 น.  253 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น