ข่าวล่าสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนล่องเรือ Walk Rally เกาะเกร็ด”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “TQM ชวนล่องเรือ Walk Rally เกาะเกร็ด” วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 @ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ ลำดับ ชื่อ ลำดับ ชื่อ 1. คุณ กฤษณะ เล็กชม 2. คุณ กิตติ บุญปาลิต 3. คุณ จริยา อารีย์ชน 4. คุณ จันทิรา  ทัศนภูมิเดช 5. คุณ จารุวรรณ  ดวงสวัส 6. คุณ จินดา  ตำนานจิต 7. คุณ ฉวีวรรณ  มาลีคล้าย 8. คุณ ชัยรัตน์ ต้นสาย 9. คุณ ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 10. คุณ ณภัทร  ชัยชนะศิริ 11. คุณ ณัฐภัสสร กิจสุรีย์พร 12. คุณ ธวัฒชัยน์ ใจเจือธรรม 13. คุณ ธีระ ดาโลดม 14. คุณ ธีระยุทธ ทวีชัยธนสกุล 15. คุณ น้ำฝน หวูถิ 16. คุณ นิตยา ตระการจันทร์ 17. คุณ นิพนธ์  นาครัชตะอมร 18. คุณ ประวิทย์  พยุงกิจ 19. คุณ พงษ์ศักดิ์  ลิ้มสุธาโภชน์ 20. คุณ พรเทพ ไหมเพ็ชร 21. คุณ พรรณธิภา  ธีระชื่นชม 22. คุณ พวงผกา ใจสงฆ์ 23. คุณ พิกุล  สำเภา 24. คุณ พิสมร วิญญกูล 25. คุณ ภัทรกร มงคลธนศิริ 26. คุณ รจนา  คล้ายพยัพ 27. คุณ ลลิตา  เหล่าคนค้า 28. คุณ วรรณา ซื่อต่อศักดิ์ 29. คุณ วสุ ชวนรุ่งวัฒา 30. คุณ วาสนา   ลิวิสิทธิ์ 31. คุณ วิชาญ   เตชิตธีระ 32. คุณ สมชาย  พฤฒิสวัสดี 33. คุณ สุภัทรา ใจแก้ว 34. คุณ โสภา  ทินบุตร 35. คุณ อรวรรณ์ องอาจ 36. คุณ อรศิริ อุไรรงค์ 37. คุณ อรอนงค์ เรณูศักดิ์ 38. คุณ อรัญญา  นิรมนภารดี 39. คุณ อัจฉริยา เสริมทอง 40. คุณ เอกพงษ์ ปันหล้า 41. คุณ เอกพันธ์ ฉิ่งเล็ก 42. คุณ โอภาส ปฎิมานุเกษม

  12:02 น.  219 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนมกราคม 2557

  15:07 น.  130 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนลูกค้า Walk Rally เกาะเกร็ด

  ต้อนรับปีใหม่ กับกิจกรรมสนุกสนาน สร้างสรรค์สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก ล่องเรือเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ด แวะวัดที่น่าสนใจ ไหว้พระขอพรปีใหม่ เพลิดเพลินกับกิจกรรม Walk Rally บนเกาะเกร็ดใกล้ชิดกับ ต๊ะ วริษฐ์ ท่องเที่ยวท่ามกลางชุมชนชาวมอญ พบกับศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยา ขากลับนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความงดงามพระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณ กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ WR ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นWalk Rally เกาะเกร็ดแล้ว ประกาศผล 23 ม.ค.57 ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 WR ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้น Walk Rally เกาะเกร็ดแล้ว ประกาศผล 23 ม.ค.57 ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th ระยะเวลาร่วมสนุก 3 ม.ค. – 18 ม.ค. 57 เกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 45 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 23 ม.ค.57 รางวัล สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนลูกค้า Walk Rally เกาะเกร็ด” จำนวนรางวัล จำนวน 45 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน ) กติกา เงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 23 ม.ค.57 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน (** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข **) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าวการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   กำหนดการ เสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 08.00 น. ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้  สี่พระยา                                             08.30 น. สมาชิกลงเรือไวท์ ออร์คิด รับประทานอาหารเช้า  09.15 น. ถึงวัดเทวราชกุญชร กราบนมัสการและถวาย “ผ้าไตร” แทนดอกไม้ธูปเทียน แด่องค์พระพุทธเทวราชปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการกราบ ขอพรพระองค์นี้เป็นเท่าทวีคูณ ให้สมดังใจปรารถนา 09.40 น. ออกจากวัดเทวราชกุญชร 10.50 น. ถึงวัดปรมัยยิกาวาส พระประจำจังหวัดนนทบุรี  11.15 น. เริ่มทำกิจกรรม Walk Rally  เก็บคะแนน 12.35 น. ให้สมาชิกแวะช็อปตามอัธยาศัย 13.00 น. รับประทานอาหารบนเรือ  เป็นบุฟเฟ่ท์ 13.45 น. นำสมาชิกทุกท่านไปที่วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว) ทำบุญถวายสังฆทานรับพรช่วงปีใหม่จาก พระอาจารย์ปรมัย  14.10 น. ขึ้นเรือกลับท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา   15.00 น. นักแสดงโชว์เพลงเพราะๆ 15.10 น. ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Walk Rally โดยนักแสดงและผู้บริหารมอบรางวัล ถ่ายภาพร่วมกัน 16.30 น. เรือเทียบท่าริเวอร์ซิตี้ สมาชิกทุกท่านเดินทางกลับ

  14:01 น.  641 ผู้ชม   3 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนธันวาคม 2556

  17:11 น.  125 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนไหว้พระกรุงเก่า”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “ TQM ชวนไหว้พระกรุงเก่า” วันที่ 14  ธันวาคม 2556 @ จ.อยุธยา ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “TQM ชวนไหว้พระกรุงเก่า”วันที่ 14  ธันวาคม 2556 @ จ.อยุธยา  รายชื่อผู้โชคดี ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ คุณจารุวัตร  สุนทรัช คุณจิรชัย  เหล่ามานิต คุณเจริญชัย  มณีรัตนาศักดิ์ คุณชนมณี  ขจรชัยเดช คุณชำนาญ  แท่นประเสริฐกลุ คุณญาณิกา โรจนอุทัย คุณณัฐพล  นทีธีรศานต์ คุณณิชาภัทร อุโฆษบวร คุณทิวาพร  ชาญธัญกรรม คุณธนวรรณ พาณิชพัฒน์ คุณธีรพันธ์ ศุขโรจน์ คุณนันทรัฐ สรรค์ศุภศิริกุล คุณนิธาน รัตนวิจัย คุณประจวบ  นพดวง คุณปราการ  แก้วบรรจง คุณปราณี  จูจันทร์ คุณปัญญา  ดอกกะฐิน คุณพนม  หุตะไพบูรณ์ คุณพรชัย  พุ่มโมลี คุณ พงศธร  ถาวรวรรณ คุณ พจน์  ฉัตรแก้ว คุณ ภารดี  ใบเรือ คุณภูมินทร์ บุญเฮ้า คุณเมธาวี ดาราฉาย คุณเมืองแมน  หาระคุณ คุณรัชนี ระรื่นรมย์ คุณวลัญญา  บุญศรี คุณวัชรพงศ์ วัชโณทัย คุณวันชัย  สุพัฒนากาญจน์ คุณวินัย  เจ็ดกลาง คุณวิโรจน์ คงดี คุณศุภกร แสงวงศ์รัศมี คุณคุณสันติ  โฉมเชิด คุณสมฤทัย  ขำทอง คุณสยามรัฐ อินทรสูต คุณสวัสดิชัย  เหมมาลา คุณสุนันทา เจริญพุทธคุณ คุณอนุชา  จากผา คุณอัญชลี  แก้วประดับ คุณอาทิตย์ รัตนจันทร์

  10:27 น.  211 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนลูกค้าล่องเรือ ไหว้พระกรุงเก่า

  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับกิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น  TQM เชิญลูกค้าร่วมสนุก เดินทางพักผ่อนในบรรยากาศสบาย ๆ กับการไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคล มุ่งหน้าสู่กรุงเก่าอยุธยาโดยรถโค้ชปรับอากาศ และขากลับนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความงดงามพระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณ ใกล้ชิดกับ ต๊ะ วริษฐ์   กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ AYตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นล่องเรือ ไหว้พระแล้ว ประกาศผล 11 ธ.ค.ทาง Website TQM ”ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 AY ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นล่องเรือ ไหว้พระแล้ว ประกาศผล 11 ธ.ค.ทาง Website TQM ” ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th  ระยะเวลาร่วมสนุก : 19 พ.ย. –  6 ธ.ค. 56 เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 45 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์  ประกาศผล : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th  ประกาศผลภายในวันที่ 11 ธ.ค.56  รางวัล : สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนลูกค้าล่องเรือ ไหว้พระกรุงเก่า”  จำนวนรางวัล : จำนวน 45 รางวัล ( รางวัลละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 90 คน )  กติกา เงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายใน วันที่ 11 ธ.ค.56 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน- ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กำหนดการ: วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 07.00น.ลงทะเบียน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา 07.30 น.สมาชิกออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ จำนวน 2 คัน มัคคุเทศน์ขึ้นกล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกบนรถ พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้า 09.00 น.ถึงวัดพนัญเชิง สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา มีพุทธคุณทางโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง โดยมัคคุเทศน์นำชมสถานที่และแนะนำการสักการะ 09.45 น.ออกจากวัดพนัญเชิง 10.00 น.วัดมหาธาตุ ชมความมหัศจรรย์เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ต้นโพธิ์ 10.15 น.ออกจากวัดมหาธาตุ 10.30 น.วิหารองค์พระมงคลบพิต พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ในวิหาร พุทธคุณสักการะเพื่อเสริมบารมี 12.00 น.ออกจากวิหารองค์พระมงคลบพิต 12.20 น.วัดหน้าพระเมรุ วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย พุทธคุณ คือ แคล้วคลาด ปลอดภัย และยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12.35 น.ออกจาก วัดหน้าพระเมรุ เพื่อไปลง เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี 13.30 น.อิ่ม อร่อยกับอาหาร กลางวัน แบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย–ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล บริการ ชา กาแฟตลอดระยะเวลาการล่องเรือ 13.45 น.เปิดตัวนักแสดงชั้นนำ “ต๊ะ-วริษฐ์”- เกมส์แจกของรางวัล ฟังเพลงเพราะจาก “ต๊ะ-วริษฐ์” 15.00 น.เข้าสู่เมืองแล่นผ่านพระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ 15.10 น.ต๊ะ-วริษฐ์ถ่ายภาพกับสมาชิกที่โต๊ะ และมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิก 15.45 น.ถึงท่าเทียบเรือที่ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  14:09 น.  610 ผู้ชม   4 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อลูกค้าตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่าน IVR ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

  15:01 น.  142 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ TQM NATURAL CAMP 2013 ”

    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “ TQM  NATURAL CAMP  2013 ” วันที่ 9 -10  พฤศจิกายน 2556 @ โฮมพุเตย รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “ TQM  NATURAL CAMP  2013 ”   วันที่ 9 -10  พฤศจิกายน 2556 @ โฮมพุเตย รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี    1 คุณ กิตติพงษ์  จั่นทับทิม 2 คุณ คทาธร  นิยมแก้ว  3 คุณ ชยนต เฟื่องฟูชาติ 4 คุณ โชติกา  เนียมกล่ำ 5 คุณ ญาสิพัฒน์ คงวงศ์สุภัค 6 คุณ ต่อศักดิ์ นิลศรี 7 คุณ ธัญญลักษญ์  สังข์น้อย 8 คุณ นพมาศ เกตุรามฤทธิ์ 9 คุณ น้ำฝน  มุ่งมี 10 คุณ นิตยา  เจียมเจิด 11 คุณ โบตั๋น  สุนทรพัชรคุณ 12 คุณ พิชิต  ธีระนันท์  13 คุณพีรวัส กันตะพร 14 คุณ ไพรัตน์ ลาภูตะมะ 15 คุณ มานะ เซี่ยงหลิว 16 คุณ สมบูรณ์  ถนัดค้า  17 คุณ สรวิศ วัฒนาเมธี 18 คุณ สุชาวดี มานวธงชัย 19 คุณ สุพรรณิการ์  อัครจันทร์ 20 คุณ สุเมธ โลหิตหาญ 21 คุณ อนุชตรีย์  นระโต  22 คุณ อัษฎายุธ  พรรณจิตต์ 23 คุณ อุดร  สมจิตร  24 นาวาเอก ปิยะชาติ วานิชานันท์ 25 คุณ ชรินทร์ บุญประสาน 

  15:34 น.  227 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ TQM ชวนย้อนอดีตเยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ”

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “ TQM ชวนย้อนอดีตเยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ” วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 @ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   44 รายชื่อผู้โชคดีประกอบด้วย 1 คุณ กรวรรณ ประกอบดี 2 คุณ กฤษณี รังสิยานนท์ 3 คุณ กัณฐมณี ตั้งเจริญพัฒนากิจ 4 คุณ กานดา วีระวัฒนานันท์ 5 คุณ ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 6 คุณ จินดา ตำนานจิต 7 คุณ จุฑารัตน์ ศักดิ์โชตินนท์ 8 คุณ เฉลิมชัย สุขวาสนะ 9 คุณ ชลธิชา หงษา 10 คุณ ชลอสิน ชูสาย 11 คุณ ณัฎฐพัชร์ ภพพินันท์ 12 คุณ เด่น อินทรกระทึก 13 คุณ ทิพวรรณ รัตนวิเศษรัตน์ 14 คุณ ธนิดา ปานวิสุทธิวงศ์ 15 คุณ ธีระยุทธ เจริญลิขิตสกุล 16 คุณ ธนากิจ เพชรประสาน 17 คุณ นเรศ จุลบุตร 18 คุณ นัยนา ซูเกษม 19 คุณ นาฏยา วิงวอน 20 คุณ บุญณรงค์ บุญเจริญ 21 คุณ พรทิพย์ สิทธิ์ศักดิ์ 22 คุณ พัชรี กฤษณะจูฑะ 23 คุณ พิมพาภรณ์ โกวิทย์โสภณ 24 คุณ พิมล นุสรณ์ไพรงาม 25 คุณ เพ็ญนภา ชัยกันทา 26 คุณ มานิต พรรณาโส 27 คุณ ยิ่งลักษณ์ ยิ้มย่อง 28 คุณ รัตติยา วิริยะยุทมา 29 คุณ รัตนา ทีคลัง 30 คุณ รุ่งอรุณ บุญรอด 31 คุณ รุจิษยา พาป้อง 32 คุณ วรรณา เคารพธรรม 33 คุณ วิทิต พิสิฐพร 34 คุณ วิรัช ปลัดปกครอง 35 คุณ ศิริรัตน์ กู้กิจวรรณวงค์ 36 คุณ ศิริรัตน์ เจริญลิขิตสกุล 37 คุณ สุชาดา สุนทรพัชรคุณ 38 คุณ สุเพ็ชร วรงค์รับพร 39 คุณ สุมน หงษ์มณี 40 คุณ สุเมธ โลหิตหาญ 41 คุณ สุรสา วรรณสินธ์ 42 คุณ สุวิมล เลาห์ขจร 43 คุณ สภัชญ์นันทน์ ฉายชูวงษ์ 44 คุณ อนงนาฎ เวียงนนท์

  09:27 น.  186 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น

 • TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

  TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ทีคิวเอ็มเชิญลูกค้าร่วมย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา เขตพระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถ พบกับความสวยงามของสถานที่ กับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่หาชมยาก ชมการสาธิตการทำขนมจากฝีมือชาววัง และเยี่ยมชมพระตำหนักทั้ง 4 ได้แก่ตำหนักพระวิมาดาเธอ เยี่ยมชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์ เยี่ยมชมอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ เยี่ยมชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ และพิเศษสุด!! รับประทานอาหารต้นตำรับชาววัง ร่วมกับนักแสดงแถวหน้า เติ้ล ธนพล   กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website TQM ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 PALACE ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website TQM ”   กติการ่วมสนุก ลุ้นรับสิทธิ เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลุ้นรับสิทธิ ช่องทาง SMS เพียงพิมพ์ SU ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง SMS มาที่ 4712444 (3 บาท) ท่านที่ร่วมสนุกจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website www.tqm.co.th ” ช่องทาง Line เพียง add ID line “tqmline2556” เป็นเพื่อน แล้วพิมพ์ TQM1737 PALACE ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ส่ง line กลับมา และจะได้รับข้อความตอบกลับ ดังนี้ “ท่านได้ลงทะเบียนลุ้นชมวังสวนสุนันทาแล้ว ประกาศผล 31 ต.ค.ทาง Website www.tqm.co.th ”   ติดตามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tqm.co.th   ระยะเวลาร่วมสนุก : 16-25 ต.ค. 56   เกณฑ์การคัดเลือก : คัดเลือกจากการสุ่มรายชื่อ จากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 80 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 80 คน ) 1 ท่าน/1 สิทธิ์   ประกาศผล : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.tqm.co.th ประกาศผลภายในวันที่ 31 ต.ค.56   รางวัล : สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “TQM ชวนย้อนอดีต เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา”   จำนวนรางวัล : จำนวน 80 รางวัล ( รางวัลละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 80 คน )   กติกา เงื่อนไข 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.tqm.co.th ภายในวันที่ 31 ต.ค.56 2. สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้ 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นตอนลงทะเบียน - ใบยินยอม โดยระบุชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้รับสิทธิแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือกและของผู้ได้รับสิทธิ์แทน ** หากไม่มีเอกสารมายืนยันการโอนสิทธิ์ข้างต้น ทางคณะดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานโดยไม่มีเงื่อนไข ** 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และนัดแนะวันร่วมกิจกรรมอีกครั้ง 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-8888 กด 6 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30 – 17.30 น. 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 8. พนักงานของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 9. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กำหนดการ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 14.00 – 16.30 น. : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14.00 น. : ลงทะเบียนสมาชิก ณ ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดา 14.30 น. : ผู้บริหารฯ TQM กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน - ผู้บริหารฯ ดาราเดลี่ กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน - ศิลปินดารา กล่าวต้อนรับสมาชิกทุกท่าน- ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงกิจกรรม - แบ่งกลุ่มผู้เข้าชมเป็น 4 กลุ่ม 14.45 –16.30 น. : ชมพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ชมสาธิตและทำขนมลูกชุบชาววัง - ชมอาคารจุฑารัตนาภรณ์ ศูนย์ข้อมูลดนตรีรัตนโกสินทร์ - ชมอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ ศูนย์ข้อมูลศิลปะรัตนโกสินทร์ - ชมอาคารเอื้อมอาชว์แถมถวัลย์ ศูนย์ข้อมูลนาฏศิลป์รัตนโกสินทร์ 16.45 – 17.30 น. : รับประทานอาหารเย็น ที่ รร.วังสวนสุนันทา / ปิดงาน

  16:20 น.  515 ผู้ชม   0 ความคิดเห็น