บริษัทประกันภัยชั้นนำ

กรุงเทพประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จำนวนอู่

1402 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

23 มีนาคม 2490

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

รับประกันวินาศภัย

ผู้บริหาร

นายชัย โสภณพนิช

สาขาที่ให้บริการ

52 สาขา

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน