บริษัทประกันภัยชั้นนำ

มิตรแท้ประกันภัย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

สำนักงานใหญ่

295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จำนวนอู่

1159 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

เริ่มธุรกิจเมื่อ

25 มีนาคม 2490

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

สาขาที่ให้บริการ

-

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน