บริษัทประกันภัยชั้นนำ

เอ็มเอสไอจีประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จำนวนอู่

527 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

02 สิงหาคม 2526

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

รัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล

สาขาที่ให้บริการ

15 สาขา

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน