บริษัทประกันภัยชั้นนำ

อาคเนย์ประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

สำนักงานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G-7, ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

จำนวนอู่

628 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

เริ่มธุรกิจเมื่อ

09 กรกฎาคม 2489

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

โชติพัฒน์ พีชานนท์

สาขาที่ให้บริการ

73 สาขา

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน