บริษัทประกันภัยชั้นนำ

สินมั่นคงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

จำนวนอู่

699 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

14 กุมภาพันธ์ 2494

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

เรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์

สาขาที่ให้บริการ

99 สาขา

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน