บริษัทประกันภัยชั้นนำ

ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จำนวนอู่

57 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

12 มกราคม 2481

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

พณิตา ตู้จินดา

สาขาที่ให้บริการ

10 สาขา

ค้นหาประกันภัยจากแบรนด์นี้		
		กลับด้านบน