ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน

ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน

ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน

TQM ทีคิวเอ็ม - BKI กรุงเทพประกันภัย เสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมนุษย์เงินเดือน โดยคุ้มครองครอบคลุมทุกๆค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  เงินชดเชยรายได้ และคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท !

พิเศษ !!! คุ้มครองหนี้สินค้างชำระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไม่ให้เป็นภาระสำหรับคนที่เรารัก สูงสุด 1.5 ล้านบาท !

รวมความคุ้มครอง  สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ! ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย(บาท)
แผนที่ 1
แผนที่ 2

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000
1,500,000

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

1,000,000
1,500,000

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

200,000
300,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

10,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
15,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(สูงสุดไม่เกิน 200 วัน)

1,000 ต่อวัน
1,000 ต่อวัน

ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

1,000,000
1,500,000

ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้สิน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000
300,000
การให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ SOS Hotline Services ภายในประเทศ

เลือกแผนการชำระตามแผนประกันภัย

แผนที่ 1
แผนที่ 2

เบี้ยประกันภัย รายปี 1 งวด

6,960
10,920

แบ่งจ่าย 3 งวดๆ ละ (รายปี 3 งวด)

2,320
3,640

รายเดือน

580
910

 


 

TQM ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุดมนุษย์เงินเดือน"

ทีิคิวเอ็ม โปรโมชั่น ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับวัยทำงาน
ทีิคิวเอ็ม โปรโมชั่น ประกันภัยโรคมะเร็ง
ทีิคิวเอ็ม โปรโมชั่น ประกันภัยสรรพภัยบ้านอยู่อาศัย
ทีิคิวเอ็ม โปรโมชั่น ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน