ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

สุดคุ้มชุด “มนุษย์เงินเดือน”  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล + ประกันโรคมะเร็ง

  ประกันภัยที่รวมเอาประกันอุบัติเหตุและประกันภัยโรคมะเร็ง ไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน  เหมาะกับคนวัยทำงาน "มนุษย์เงินเดือน" มีบัตร Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 800,000 บาท
  •  - เบี้ยประกันภัย  เริ่มต้นเพียงวันละน้อยกว่า 17 บาท

  •  - ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดครั้งละ 25,000 บาท

  •  - เงินชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวใน รพ.ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง วันละ 2,500 บาท

  •  - หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง  เจอจ่ายทันที !!! สูงสุด 400,000 บาท

ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย (บาท)
แผนที่ 3
แผนที่ 4

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 
เสียชีวิตจากฆาตกรรมถูกทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

600,000
1,500,000

 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อ 1 เหตุการณ์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี

20,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
25,000 ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดไม่เกิน 200 วัน)

2,000 ต่อวัน
2,500 ต่อวัน

โรคมะเร็ง (ตรวจพบจ่ายเงินก้อน 100% เต็มทุนประกัน)

300,000
400,000

ชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง (สูงสุดไม่เกิน 200วัน)

2,000 ต่อวัน
2,500 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี

อายุ 20-34 ปี

4,690
5,990

อายุ 35-44 ปี

6,120
7,880

อายุ 45-54 ปี

8,450
10,980

อายุ 55-60 ปี

10,980
14,120
เบี้ยประกันภัย 3 งวด

อายุ 20-34 ปี

1,590/1,550/,1550
2,030/1,980/1,980

อายุ 35-44 ปี

2,060/2,030/2,030
2,702/2,590/2,590

อายุ 45-54 ปี

2,890/2,780/2,780
3,740/3,620/3,620

อายุ 55-60 ปี

3,700/3,550/3,550
4,840/4,640/4,640

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ิbki

รับประกันภัยโดย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


 

ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุดมนุษย์เงินเดือน"

โปรโมชั่น ประกันสรรพภัย บ้านอยู่อาศัย
โปรโมชั่น ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน