ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่คุณรัก

ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่คุณรัก

ประกันอุบัติเหตุสำหรับคนที่คุณรัก

TQM ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล MSIG

สำหรับ คนที่คุณรัก จ่าย 1 คุ้มครอง 2 

  • เหมาะสำหรับ คู่รัก ทุกรูปแบบ ทุกเพศ ไม่ว่าคู่รักของคุณจะเป็นใคร ก็สามารถ เลือกซื้อได้ 

  • ระบุผู้รับผลประโยชน์ ให้คู่รักของคุณ โดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

  • วันหยุดนักขัตฤษ์คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า สูงสุด 2 ล้านบาท

  • ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ 

  • เบี้ยประกันเริ่มต้น เพียงวันละ 4.75 บาท ต่อคน 

 

ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง 

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

     
   - อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
800,000
1,000,000
   - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
250,000
400,000
500,000
   - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
400,000
500,000

2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว

นโรงพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

1,000
1,500
2,000
3. ผลประโยชน์เพิ่มจากอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
 
   3.1 กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทั่วไป
500,000
800,000
1,000,000
   3.2 กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพขณะการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
400,000
500,000
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง
30,000
40,000
50,000
บัตร PA MSIG Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
มี
มี
มี
เบี้ยประกันภัยรายปีรวมภาษีและอากร (บาท)  
อายุ 16-60 ปี  
เบี้ยประกันสำหรับ 2 คน
3,460
5,012
6,158

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ