การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ คืออะไร?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ คืออะไร?

27/09/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ คืออะไร? ทำไมมีระบุในประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครองการรักษาด้วยสเต็มเซลล์
 
ประกันสุขภาพ ถือเป็นรูปแบบประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หลายคนเข้าใจว่าประกันสุขภาพเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ตามจริงแล้ว หากทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็สามารถเลือกทำประกันสุขภาพได้ พร้อมความคุ้มครองดูแลทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ค่ารักษา ค่ายา เป็นต้น แต่ความคุ้มครองของประกันสุขภาพก็มีข้อจำกัด เป็นไปตามกรมธรรม์ที่กำหนด
 
เชื่อว่าหลายคนเกิดความสงสัยอย่างแน่นอน ว่าทำไมการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ถึงไม่ระบุในความคุ้มครองของประกันสุขภาพ วันนี้พี่หมีมาพร้อม การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ คืออะไร? ทำไมมีระบุในความคุ้มครองประกันสุขภาพ เพื่อไขข้อสงสัยว่า ทำไมไม่มีการระบุในประกันสุขภาพ พร้อมทำความเข้าใจว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เป็นแบบไหน
 
สเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด) ร่างกายของคนเรานั้นมีเซลล์ที่แตกต่างกันออกไปร้อยกว่าชนิด ซึ่งแต่ละเซลล์นั้นก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์อย่างมาก โดยที่เซลล์เหล่านี้มีหน้าที่ต่างกันเพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่าง ๆ อย่างเช่น การคิดในสมอง การเต้นของหัวใจ การกรองเลือดในไต เป็นต้น และหน้าที่ของสเต็มเซลล์คือการทำสเต็มเซลล์ใหม่มาทดแทนสเต็มเซลล์เก่า และที่น่าตกใจคือเซลล์ยังสามารถแตกออกเป็นเซลล์อื่น ๆ ได้อีกด้วย  
 

ทำไมการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ ไม่ระบุในประกันสุขภาพ
 

รักษาด้วยสเต็มเซลล์

 
การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ เป็นการให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดตลอดสัญญา ไม่ใช่เป็นการรักษาแบบต่อครั้ง แต่ถ้าหากมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยสเต็มเซลล์ จำนวนและผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง จะลดลงไปตามจำนวนที่ใช้จ่ายสเต็มเซลล์
 
ประกันสุขภาพตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงโรคธรรมดาที่เราสามารถรักษาได้ หรือโรคร้ายที่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล แน่นอนว่าเข้ารักษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก หากทำประกันสุขภาพ พร้อมรับการคุ้มครองตามแบบประกันที่ระบุไว้ เพราะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ แถมการเลือกทำประกันสุขภาพยังมอบความอุ่นใจต่อผู้ซื้อประกันหากวันนั้นมาถึง
 
  READ MORE : 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ