เหตุระทึกใจที่แยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เหตุระทึกใจที่แยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

16/02/2017 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | วูบหนึ่งในคืนเปลี่ยวกับแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด | TQM

วูบหนึ่งในคืนเปลี่ยว

กับแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

 

ณ ถนนเปลี่ยวเส้นทางออกจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคน และก๊อบแก๊บ หนุ่มหน้าละอ่อนก็เป็นหนึ่งในผู้เดินทางด้วยถนนเส้นนี้ …

 

 

ก๊อบแก๊บ หนุ่มน้อยวัยกระเตาะเพิ่งพ้นอายุที่ทำใบขับขี่มาได้ไม่นาน กำลังขับรถมุ่งหน้าออกต่างจังหวัด เพื่อไปเจอกับเหล่าผองเพื่อนในเวลาพลบค่ำ

 

 

ด้วยความไม่คุ้นเคย เมื่อมาถึงสี่แยกก๊อบแก๊บจึงแอบชะลอรถนิดนึง เพราะไม่แน่ใจว่าผ่านไปได้หรือไม่ 

 

 

แต่เมื่อเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เขาจึงตัดสินใจเร่งเพื่อหักเลี้ยว!

 

 

ตัดภาพมาที่รถของ กุ่ย หนุ่มออฟฟิศใจร้อนกำลังรีบกลับบ้านที่ต่างจังหวัดตามปกติ

 

 

ด้วยความที่เลนถนนโล่งโจ้ง แล้วเห็นรถคันข้างหน้าทำท่าชะลอ กุ่ยจึงไม่ได้หักเลี้ยวรถเข้าเลนซ้าย 

 

 

แต่กุ่ยดันตัดสนใจแซงไปแล้วหักเลี้ยวซ้ายด้วยความเคยชิน

 

 

แต่จังหวะดันลงล็อคพอดิบพอดี เมื่อกุ่ยเลี้ยว และ ก๊อบแก๊บเลี้ยว ทั้งคู่จึงประสานงาที่ด้านหน้ารถอย่างจัง 

 

 

กุ่ย จึงรีบปรี่ลงจากเพื่อมาเคลียร์กับด้วยความอารมณ์ร้อน จังหวะเดียวกันก๊อบแก๊บก็ลงมาเดี๋ยวความฉุนเฉียว ทั้งคู่จึงปะทะคารมกันอย่างไม่มีใครยอมใคร

 

 

ยิ่งก๊อบแก๊บกับกุ่ยปะทะกัน สถานการณ์ก็ยิ่งเดือดปุดๆ เหมือนหม้อต้มมาม่า

 

 

เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ประกันภัยต้องโผล่โพล่งมากลางลำ ทำเอาทั้งคู่สะดุ้งเสียวสันหลังวาบ

 

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันภัยหน้ามนคนหล่อ ได้สดับรับฟังจับจุดเหตุการณ์ทั้งหมดได้ จึงเริ่มเอื้อนเอื่อยแถลงการณ์

 

 

พอได้ยินชื่อกุ่ยก็ออกอาการสะอึกเล็กน้อย 

 

 

สีหน้าของกุ่ยเริ่มเจื่อนลงเรื่อยๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันภัยยังพ่นข้อกฎหมายออกมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

เจ้าหน้าประกันภัยทำสีหน้าจริงจังขึ้นเมื่ออธิบายเหตุผล 

 

 

แล้วสถานการณ์ก็จบลงด้วยประการฉะนี้ …

สรุป*

รถยนต์ของกุ่ยเป็นฝ่ายประมาท โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ขับขี่อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑(๑)(ข) และ ๗๑(๒) เพราะกุ่ยไม่ได้ขับรถในช่องเดินรถสำหรับที่จะเลี้ยวซ้าย ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร อีกทั้งเมื่อถึงทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน

 

เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย*

มาตรา ๕๑ การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ถ้าจะเลี้ยวซ้าย

  (ก) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถด้ายซ้าย

  (ข) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องเดินรถสำหรับที่จะเลี้ยวซ้าย ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

  (ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น

 

(๒) ถ้าจะเลี้ยวขวา

  (ก) สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

  (ข) สำหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

  (ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่รถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น

  (ง) สำหรับทางเดินที่มีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณจราจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

  (จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้  

 

(๓) ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะนั้น

  ในกรณีตามข้อ (๑) และ (๒) ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้กำลังข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน

 

มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖  เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ ดังนี้

  (๑) ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

  (๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนภายไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินทางรถเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน

 

 

 

 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ