ยกเลิกเที่ยวบิน ประกันเดินทางรับเคลมไหม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ยกเลิกเที่ยวบิน ประกันเดินทางรับเคลมไหม

26/04/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | ถูกยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน ประกันเดินทางรับเคลมไหม

ถูกยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน ประกันเดินทางรับเคลมไหม

 
     ขึ้นชื่อว่าประกันเดินทาง คุ้มครองกรณีถูกยกเลิกเที่ยวบินด้วยหรือไม่? แล้วเหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบินแบบไหนที่ประกันเดินทางให้ความคุ้มครอง?
 
     ใครจะไปคิดว่าตัวเองจะโชคร้าย ถูกยกเลิกเที่ยวบินแบบกะทันหันระหว่างกำลังจะไปเที่ยวหรือเดินทางไปทำธุระที่ต่างประเทศ แต่จริงๆ แล้วนี่คือเรื่องใกล้ตัวสำหรับนักเดินทางเลยก็ว่าได้ เพราะบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถควบคุมและส่งผลกระทบต่อการนำเครื่องขึ้นบิน เช่น ภัยธรรมชาติ มีเหตุการณ์ร้ายแรง แล้วแบบนี้ประกันเดินทางที่ทำไว้ จะรับเคลมค่าโดยสารที่เสียไปหรือไม่ รวมถึงเหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบินที่ประกันเดินทางคุ้มครองมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ
 
ถูกยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน ประกันเดินทางรับเคลมไหม

เหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบินที่ประกันการเดินทางคุ้มครอง

     การเคลมประกันเดินทางกรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน ผู้เอาประกันจะได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่การยกเลิกเที่ยวบินต้องมาจากเหตุผลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย ใช่ว่าจะเคลมได้ทุกเหตุผลเสมอไป
     ฉะนั้นควรอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทางให้ดีและเข้าใจตรงกัน เพราะบางเหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบิน ประกันเดินทางไม่รับเคลม เช่น ยกเลิกการเดินทางเอง ซื้อตั๋วเครื่องบินแบบใช้ไมล์สะสม ส่วน เหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบินที่ประกันการเดินทางคุ้มครอง มีดังนี้
 
1. สภาพอากาศไม่อานวย เช่น เกิดภัยธรรมชาติ สร้างความเสียหายต่อสถานที่ขึ้นบินหรือจุดหมายที่จะไป
2. การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน 
3. การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานอื่นโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือสนามบินที่ทาให้ไม่สามารถเดินทางได้
 
เหตุผลในการยกเลิกเที่ยวบินที่ประกันการเดินทางคุ้มครอง
 
     แต่นอกจากประกันเดินทางที่รับเคลมเมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบินอย่างกะทันหันแล้ว ผู้โดยสารยังมีสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมาย หากถูกยกเลิกเที่ยวบินและทางสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้ได้ จะได้รับค่าชดเชย 1,200 บาท (แยกจากค่าโดยสาร) ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 
1. สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้า 3 วัน
2. มีเที่ยวบินใหม่รองรับ 
3. ยกเลิกเที่ยวบินจากเหตุไม่คาดฝัน เช่น สภาพอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และการนัดหยุดงาน
 
     ฉะนั้นหากมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือมีความล่าช้าของเที่ยวบินจากสาเหตุ สภาพอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และการนัดหยุดงาน แล้วไม่ได้เที่ยวบินใหม่รอบรับ ควรทำประกันเดินทางไว้ เพราะอย่างน้อยมีประกันเดินทางที่รับเคลมค่าเสียหายได้อุ่นใจกว่า สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1737 หรือค้นหาประกันเดินทางที่เหมาะสมกับเที่ยวบินของคุณได้ที่ https://www.tqm.co.th/promotion/travel
 

 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน