ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีไหม

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีไหม

15/12/2018 | ชีวิตดีกับ TQM | ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สามารถลดหย่อนภาษีได้จริงหรือ

 
ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่หลายคนต้องเคลียระบบเงินได้ของตัวเอง เนื่องจากต้องมีการยื่นในส่วนของภาษีเงินได้สุทธิให้แก่กรมสรรพากร สำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือ บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ในปี 2561 ที่ต้องยื่นกันในปี 2562 ซึ่งก็มีการใช้จ่ายหลากหลายรวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายได้ จะทำให้ภาษีที่ต้องจ่ายนั้นลดลงไปด้วย ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีส่วนเพิ่มเติมในการให้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกหลายประเภท
 
สำหรับคำถามที่หลานคนสงสัยว่า หากทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สามารถใช้นำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ สำหรับโครงสร้างในปีนี้ ใช้โครงสร้างเดียวกับปี 2560 ที่กำหนดอัตราในการเสียภาษีแบบขั้นบันได อยู่ที่ 5-35% สำหรับผู้ที่มีเงินสุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็ยังได้รับการยกเว้นเช่นเดิม
สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ของคุณเองก็เช่นเดียวกัน เบี้ยประกันสุขภาพ นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 
ประกันสุขภาพให้พ่อแม่
 
• ประกันให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 
• ประกันภัยโรคร้ายแรง
 

ประกันสุขภาพบิดา – มารดา ใช้ลดหย่อนแบบไหนได้บ้าง

 
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา สำหรับผู้มีเงินได้ ก็สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
• บิดา-มารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
• บิดาหรือมารดา ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ในปีภาษีนั้นๆ
• บุตรที่จะใช้สิทธิต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิได้
 
 
*สำหรับสิทธิลดหย่อนลูกสามารถใช้สิทธิได้หลายคน โดยที่จะต้องทำการหารเฉลี่ยกันในส่วนของค่าเบี้ยประกัน และนำไปลดหย่อนได้ตามที่เฉลี่ยไว้ อาทิ ลูก 2 คน ค่าเบี้ยประกัน 15,000 บาท ลูกทั้ง 2 คนจะได้เฉลี่ยและนำไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 7,500 บาท
 
แบบประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ที่นำมาลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นความคุ้มครอง ทางด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ด้านนี้ คือ
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชย จากการเจ็บป่วยทั่วไป
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายเงินชดเชย จากกรณีอุบัติเหตุ
• ประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว (Long Term Care)
• คุ้มครองกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง
 
 
ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษี
 
พี่หมีขอแนะนำทริคกันอีกสักนิดว่า สำหรับการเลือกทำประกันสุขภาพให้บิดา - มารดานั้น ควรเช็คในส่วนของกรมธรรม์นั้นๆที่เลือกทำ รวมถึงความคุ้มครองว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะในปัจจุบันแผนประกันต่าง ๆ ของหลายบริษัทจะมีการให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ไหนสามารถเลือกทำแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้ และการเลือกประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งทีอย่าลืมเลือกความคุ้มครองที่ครบครัน ในการดูแลยอมจ่ายเบี้ยที่สูงสักนิดแต่ได้ความคุ้มครองที่ดี ทำให้เราอุ่นใจในการทำประกันให้ท่านอย่างแน่นอน สำหรับประกันสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับบิดามารดาต้องไม่เกิน 15,000 บาท
 
 
 READ MORE : 
 

 

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ