ประกันการเดินทางคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหน

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันการเดินทางคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหน

05/04/2019 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | ประกันการเดินทางคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหน ?

ประกันการเดินทางคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหน ?

     ประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือไปเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ เพราะเรื่องร้ายที่ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดินทางหาย หรือชำรุด ทรัพย์สินของมีค่าถูกขโมย เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ประกันการเดินทางจะคุ้มครองค่าใช้จ่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ อีกทั้งยังคุ้มครองในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอีกด้วย โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ก่อนเช็คอิน 2 ชั่วโมง จนถึงวันที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
 
ประกันการเดินทางคุ้มครองตั้งแต่ตอนไหน
 
โดยหลักๆ แล้ว จะได้รับการคุ้มครองจากประกันการเดินทาง ดังต่อไปนี้

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
- คุ้มครองค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าพยาบาลต่อวัน
- คุ้มครองกรณีที่เกิดการสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะจากอุบัติเหตุในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
- คุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งตัวกลับประเทศ
- คุ้มครองค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
- คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือชำรุด
- คุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้า
- คุ้มครองในกรณีที่บอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง
- คุ้มครองในกรณีที่เครื่องบินเกิดความล่าช้า
- ให้การคุ้มครองเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 
     สำหรับประกันการเดินทางสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 1 เดือน 70 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้ซื้อประกันการเดินทางผิดพลาด พี่หมีมีข้อควรข้อทำก่อนตัดสินใจซื้อประกันการเดินทางมาบอกครับ
 
เปรียบเทียบความคุ้มครอง : ไตร่ตรองให้ละเอียดเสียก่อนว่า ราคานี้ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และตรงกับแผนประกันการเดินทางที่ต้องการหรือไม่
ซื้อประกันการเดินทางจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ : แนะนำให้เลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้
ซื้อประกันการเดินทางจากบริษัทโดยตรง : เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ และให้การคุ้มครองคลอบคลุม
ศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วน : ก่อนตัดสินใจซื้อประกันการเดินทาง ควรศึกษาแผนประกันให้ละเอียดเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดภายหลัง
ต้องรู้ว่าเอกสารการเคลมมีอะไรบ้าง : ถ้าไม่อยากเกินปัญหาวุ่นวายภายหลัง ต้องรู้ว่าการเคลมจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยควรเก็บค่าใช้จ่ายในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล หรือหนังสือรับรองจากสายการบินเนื่องจากกระเป๋าเดินทางหาย รวมถึงเครื่องบินเกิดความล่าช้า
 
     ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ พี่มีแนะนำให้ทำประกันการเดินทางแบบรายปี เนื่องจากสามารถคุ้มครองได้ครอบคลุม และไม่ต้องซื้อทุกครั้งที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้น มีกรณีที่ประกันการเดินทางไม่ให้ความคุ้มครอง รวมถึงไม่สามารถเรียกเคลมได้ ดังนี้
 
ประกันการเดินทางคุ้มครองเมื่อไหร่
 
- หากมีอาหารเจ็บป่วยอยู่แล้ว ไม่สามารถเรียกเคลมจากประกันได้
- ไม่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายในกรณีที่เกิดจากอาการมึนเมา หรือทะเลาะวิวาท
- ไม่คุ้มครองในกรณีที่ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน
- ไม่คุ้มครองในกรณีที่ทำกิจกรรมเสี่ยงอันตราย หรือเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
- ไม่คุ้มครองในกรณีเดินทางไปในประเทศที่มีการก่อเหตุจลาจล หรือเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ
 
     เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่อุ่นใจตลอดทริป การทำประกันการเดินทางจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมาเป็นลำดับต้นๆ  รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพอากาศของประเทศ ที่ต้องการเดินทางไป ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแก่การไปท่องเที่ยวหรือไม่ โดยที่ TQM มีประกันการเดินทาง ที่จ่ายเริ่มต้นเพียงหลักร้อย! แต่ให้การคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 READ MORE : 
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน