ประกันภัยอัคคีภัยบ้านคุ้มครองอะไรบ้าง

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
ประกันภัยอัคคีภัยบ้านคุ้มครองอะไรบ้าง

05/07/2019 | ชีวิตดีกับ TQM | ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย คุ้มครองเหตุการณ์ใดบ้าง

ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้าน คุ้มครองเหตุการณ์ใดบ้าง

     บ้าน ที่อยู่อาศัย มอบความอุ่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย ไม่เพียงแต่บ้านที่มีลักษณะเป็นหลังจะเป็นในรูปแบบอาคาร หรือ ห้องพัก ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ต่างๆ ก็ถือเป็นที่อยู่อาศัย ที่เราใช้พักผ่อนร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันเลือกการซื้อบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถเลือกทำในส่วนของสินเชื่อบ้านต่างๆ ได้มากขึ้น
 
     เมื่อมีบ้านสักหลังแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือความคุ้มครองของตัวบ้านที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม การถูกโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ในส่วนของการเลือกทำประกันภัยบ้าน หรือ ประกันอัคคีภัย ในปัจจุบันนั้นกำลังเป็นที่นิยมพอสมควรเนื่องจาก สภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงร้อนจัด และมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้บ้านเราเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้
 
ความคุ้มครองสำหรับประกันภัยบ้าน ในส่วนของการเกิดเหตุไฟไหม้
 
     สำหรับประกันอัคคีภัย เป็นความคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุมสำหรับคนมีบ้าน ทั้งจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า เหตุระเบิดของแก๊สเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองอะไรบ้าง ซึ่งวันนี้พี่หมีมีมาบอกกันครับ ....
 
คุ้มครองไฟไหม้
คุ้มครองเหตุการณ์ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
1. ความเสียหายจากแรงระเบิด ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
2. เกิดความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
3. เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น
 
คุ้มครองฟ้าผ่า
• ความเสียหายจากแรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
• ความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่เลือกทำ
 

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับความคุ้มครอง ความรับผิดชอบของบริษัทประกัน

     จำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัยตามรายการที่เกิดความเสียหาย และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากหักมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย เว้นแต่บริษัทได้ทำการตกลงกับผู้เอาประกันไว้ก่อนแล้วในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่นั้นกลับเต็มจำนวนดังเดิม โดยผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
 
ทำประกันอัคคีภัยไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ หรือ เหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเสียหายของบ้าน
 

เงื่อนไขความคุ้มครองหลักๆ ของประกันอัคคีภัย

• จะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อมีการประกาศว่าเป็นภัยพิบัติรุนแรง ตามคำแนะนำกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงสามารถเคลมได้
• ความเสียหายจากการเกิดเหตุแผ่นดินไหว จะต้องมีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
• กรณีที่เป็นความเสียหายจากการเกิดพายุ ต้องมีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กม.ต่อชั่วโมง
• ไม่ให้ความคุ้มครองสำหรับบ้านที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ หรือ ทางน้ำผ่าน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเยอะ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐอยู่แล้วอีกด้วย
 
     ค่าเบี้ยประกันในส่วนของการทำประกันบ้าน หรือ ประกันอัคคีภัย จะมีการคิดเบี้ยประกันอยู่ที่ 0.5% ของราคาบ้านต่อปี อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน และลักษณะบ้านว่าเป็นบ้านลักษณะใด อาทิ บ้านไม้ บ้านปูน หรือ บ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ เป็นต้น ซึ่งหากต้องการความคุ้มครอง หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับประกันดีๆ สักกรมธรรม์ก็สามารถติดต่อสอบถามพี่หมีทั้งผ่านทางเว็บไซต์ TQM หรือ 1737 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ
 
 
 READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ