รถชนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป...ใครจ่าย!?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
รถชนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป...ใครจ่าย!?

07/11/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | รถชนตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป...ใครจ่าย!?

คงเป็นคำถามคาใจ ถ้ารถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปเกิดอุบัติเหตุ เช่น เฉี่ยว ชน ระเบิด ฯลฯ จนเป็นเหตุให้คนขับรถ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หรือไม่ว่าใครก็ตามได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ
 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ได้ระบุหน้าที่การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเป็น 3 กรณี ดังนี้
 
1. ผู้ประสบภัยอยู่ในรถคันใด : บริษัทผู้รับประกันรถยนต์คันนั้นเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
 
2. ผู้ประสบภัยไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง : บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียหายทั้งหมดจะต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถคันนั้นในจำนวนเท่าๆ กัน
 
3. กรณีผู้ประสบภัยไม่ทราบว่ารถคันใดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผู้ประสบภัยไม่ได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ และไม่สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากผู้ใด : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. 
 
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยต้องใช้สิทธิเรียกร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ พร้อมนำเอกสารสำคัญไปยื่นที่บริษัทประกันภัยรถยนต์หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 
อย่างไรก็ตาม การไม่ประมาทนั้นดีที่สุด เพราะค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับอาจ ได้ไม่คุ้มเสีย
 
อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ ประกันภัย I get ทั้งหมด 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ