วันแรงงานประกันอุบัติเหตุ จ่าย 2 เท่า

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วันแรงงานประกันอุบัติเหตุ จ่าย 2 เท่า

25/04/2019 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | วันแรงงานประกันอุบัติเหตุ จ่ายความคุ้มครอง 2 เท่า

รู้หรือไม่? "วันแรงงาน" เป็นวันหยุดประจำปีที่ ประกันอุบัติเหตุ อบ.1 บางเจ้าจ่ายความคุ้มครอง 2 เท่า

 
     ประเทศไทยถือว่าให้ความสำคัญกับแรงงานมากทีเดียวครับ ดูได้จากประกาศวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ให้เป็นวันหยุดประจำปีเนื่องในโอกาสวันแรงงาน จากการสำรวจสถิติจำนวนแรงงานไทยพบว่ามีประชากรอยู่ในวัยทำงาน มีจำนวน 38 ล้านคน ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของคนในประเทศเลยทีเดียว
 
     บ้านเรามีอาชีพที่หลากหลายมาก ในแง่ประกันภัยจะจัดเป็นอาชีพ กลุ่มที่ 1,2 และ 3 ตามความเสี่ยง ไม่ได้มีแค่มนุษย์ออฟฟิศอย่างเดียวที่ต้องไปทำงาน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ บางอาชีพมีบังคับทำโอทีเดือนละ 4 วัน โดยกำหนดไม่ได้ว่าจะหยุดวันไหน เพราะวันหยุดขึ้นกับบริษัท เราจึงจะเห็นบางอาชีพที่ต้องมาทำงานในวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ วันแรงงาน วันหยุดพิเศษต่าง ๆ ขับรถส่งสินค้าทุกวัน หรือหากเราทำโอทีในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทจะต้องจ่ายเป็นค่าแรง 3 เท่า แต่มันจะไม่คุ้มเลยหากเดินทางออกจากบ้านแล้วมาเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน
 

ความคุ้มครองในวันหยุดพิเศษ ของบริษัทประกันภัย

     เวลาบริษัทประกันภัยคำนวณค่าความเสี่ยงต่าง ๆ มาเป็นค่าเบี้ยให้กับผู้เอาประกันภัย จะพบว่าช่วงวันหยุดพิเศษจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายครั้ง เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ดังนั้นบริษัทประกันภัยหลายเจ้าจึงนำมาปรับเป็นแผนประกันภัยให้แก่ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม
 

วันหยุดประจำปี 2562 มีวันไหนบ้าง?

วันแรงงานประกันอุบัติเหตุ จ่าย 2 เท่า
 
     ในทุกปีจะมีวันหยุดประจำปีตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์*ให้เป็น 2 เท่าหากผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท (โดยไม่รวมวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มในปีนั้น ๆ) ยกตัวอย่างวันหยุดของปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
 
1.วันขึ้นปีใหม่
2.วันมาฆบูชา
3.วันจักรี
4.วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน)
5.วันแรงงานแห่งชาติ
6.วันวิสาขบูชา
7.วันพืชมงคล
8.วันอาสาฬหบูชา
9.วันเข้าพรรษา
10.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13.วันปิยมหาราช
14.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15.วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16.วันสิ้นปี
 
     รวมแล้วจะมีวันหยุดประจำปีทั้งสิ้น 16 วัน โดยไม่นับวันหยุดที่ประกาศเพิ่มเป็นกรณีพิเศษที่อาจจะมีระหว่างปี แต่ไม่ใช่กับทุกแผนประกันอุบัติเหตุ PA ที่จะมอบผลประโยชน์ให้ 2 เท่า วิธีการดูแผนประกันที่จ่ายความคุ้มครองในวันหยุดก็คือ ในแผ่นรายละเอียดกรมธรรม์จะบอกเอาไว้ แต่หากคุณซื้อผ่านตัวแทน สอบถามผ่านตัวแทนก็ได้ครับ
 
     * ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็น 2 เท่า คือ ผลประโยชน์ที่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมการชดเชยรายได้ ดังนั้นแผนความคุ้มครองนี้ ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์คือคนในครอบครัว (หรือทายาทโดยชอบธรรม) เท่านั้นครับ
 
บางบริษัทให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ เพิ่มเป็น 3 – 4 เท่า
     นอกจากนี้บางบริษัทให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น 3 – 4 เท่า ร่วมกับการเกิดอุบัติเหตุสาธารณะ ซึ่งเป็นการเกิดเหตุจากบุคคลอื่นทำให้เกิดเหตุมีผู้เสียหายร่วมกันหลายคน เช่น โดยสารรถสาธารณะ (รถทัวร์, รถไฟ, เรือ เป็นต้น) เกิดการก่อการร้ายจราจลด้วย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยประสบภัยในวันหยุดประจำปี บางแผนกรมธรรม์จ่ายความคุ้มครองเพิ่มให้มากกว่า 2 เท่าตัว
 
     พี่หมีแนะนำว่า ผู้ที่เหมาะจะทำประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองช่วงวันหยุดพิเศษ ก็คือแรงงานที่ต้องทำงานในช่วงวันหยุดบ่อย ๆ เพราะคุณต้องเดินทางออกจากบ้าน มีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยต่าง ๆ และเบี้ยประกันอุบัติเหตุแผนนี้มีราคาเบี้ยที่ไม่สูงมาก ทำเป็นสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตหลัก หรือทำแยกเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (ทำเพิ่มจากประกันสังคม)ไว้เป็นหลักประกันให้คนข้างหลังอุ่นใจครับ
 
READ MORE : 
 
 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ