วิธีจองทำพาสปอร์ตออนไลน์

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
วิธีจองทำพาสปอร์ตออนไลน์

05/10/2019 | เรื่องกิน เรื่องเที่ยว | วิธีจองทำพาสปอร์ตออนไลน์ แบบละเอียด

ฟังทางนี้! วิธีจองทำพาสปอร์ตออนไลน์ ทีละขั้นตอน
 
     ถ้าเป็นสมัยก่อนกว่าจะทำพาสปอร์ตได้ ต้องต่อคิวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเป็นเวลานานหลายชั่วโมง แต่ ณ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ที่สามารถลงทะเบียนทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยเป็นบริการที่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการจองทำหนังสือเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น พี่หมีมีวิธีการจองทำพาสปอร์ตออนไลน์แต่ละขั้นตอนมาบอก ดังนี้
 
ทำพาสปอร์ตออนไลน์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 
1. สามารถสมัครได้ 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
2. สามารถทำการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำงาน ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงทำรายการล่วงหน้าไม่ได้เกิน 5 วันทำการ
3. หลังจากลงทะเบียนเสร็จต้องมารายงานตัว และแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานที่ลงทะเบียนเอาไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลารีบบริเวณ มิเช่นนั้นจะถือว่าลงทะเบียนถูกยกเลิก
4. ในกรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 จะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีก 30 วัน
5. ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริงของตนเอง
6. ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบทางกองหนังสือเดินทางทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคร้องหนังสือเดินทาง
7. เงื่อนไขการออกหนังสือเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
 

 
ข้อดีของการจองคิวทำหนังสือเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่…
- แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เป็นข้อมูลการตัดสินใจที่จะมาใช้บริการ
- แสดงคิวในเวลาปัจจุบันของแต่ละสาขา และประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง
- แสดงที่ตั้งสำหนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง รวมถึงเวลาในการเดินทางไปที่สำนักงาน
- แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง รวมถึงเส้นทาน และระยะเวลาในการเดินทาง
- สามรถจองคิงได้หน้า และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ถึง 23.00 น. ก่อนวันขอรับบริการ
- สามารถกำหนดวันรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง
 
ทำพาสปอร์ตต้องเตรีมเอกสารอะไรบ้าง ?
สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
- บัตรประจำตัวประชาชน บัตรค่าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน
สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
- สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีทีเป็นสำเนต้องได้รับการยืนยันจากเขต
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ หากสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประขาชน ต้องนำหลักฐานมาแสดงตัวตน
- หากมารดาหย่าแล้วจดทะเบียนใหม่ แล้วใช้นามสกุลสามี ให้นำหลักฐานมาแสดง
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
- หากบิดา-มารดาเสียชีวิต หรือเป็นช่วงต่างชาติ ฝ้ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถให้ความยินยอมได้
ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ 20 ปี
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประชาชนผู้ปกครอง
- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารรับรองบุตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน ในกรณีที่มีคำสั่งศาลระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา
 
ลงทะเบียนทำพาสสปอร์ตล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์
 
ก่อนทำพาสปอร์ตทุกครั้งควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาชวนปวดหัวตามมาภายหลัง โดยพาสปอร์ตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงหนังสือเดินทางทั่วไปของพระภิกษุ สามเณร
2. หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ
3. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
 
     ทั้งนี้ทั้งนั้น หากมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องทำการขอหนังสือเดินทาง ควรจองทำพาสปอร์ตผ่านออนไลน์ตั้งแต่เนิ่นๆ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองตลอดทริปท่องเที่ยว โดยที่ TQM มีประกันการักเดินทางที่จ่ายเพียงหลักร้อย แต่ให้การคุ้มครองหลักล้าน สอบถามรานละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
READ MORE : 
 
 
 

ประกันภัยการเดินทาง

แผนการเดินทางของฉัน

//