เงื่อนไขการเก็บค่า EXCESS เป็นอย่างไร?

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เงื่อนไขการเก็บค่า EXCESS เป็นอย่างไร?

22/12/2015 | กฎหมายเรื่องรถ และประกัน | เงื่อนไขการเก็บค่า EXCESS เป็นอย่างไร? | TQM ทีคิวเอ็ม

Q: เงื่อนไขการเก็บค่า EXCESS เป็นอย่างไร?

 

A: การเรียกเก็บค่า EXCESS เป็นเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่กำหนดโดย คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) กระทรวงการคลัง ในกรณีที่ผู้ทำประกัน เกิดเหตุไม่มีคู่กรณีและไม่ได้แจ้งเคลมทันที เก็บรอยแผลมาแจ้งเคลมภายหลัง หรือ เคลมแห้ง บริษัทประกันจะเรียกเก็บรอยแผลละ 1,000 บาท หรือเคสละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับทางบริษัทพิจารณา

 

อ่านบทความของ ทีคิวเอ็ม เกี่ยวกับ TQM Q&A ทั้งหมด

 

ประกันภัยพิเศษ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ