เช็กเส้นทางเดือนพฤษภาคม 62

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย
เช็กเส้นทางเดือนพฤษภาคม 62

26/04/2019 | รอบรู้เรื่องรถ | เช็กเส้นทางปิดถนนเดือนพฤษภาคม 62

เช็กเส้นทางเดือนพฤษภาคม 62 ปิดถนนช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมาทางด้าน กองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการแถลงข่าวการจัดการจราจร และ การเตรียมตัวของประชาชนชาวไทยในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 62 พร้อมมีการจัดการดูแลควบคุมด้านการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย
 
 
     ซึ่งจะมีการซ้อมริ้วขบวนที่ 3 ในพื้นที่จริง ในการเสด็จพยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร ของวันที่ 5 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. โดยประมาณ นอกจากมีการดูแลในส่วนของเรื่องความปลอดภัยแล้วนั้นยังมีการจัดการทางด้านการจราจรให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดอีกด้วย
 
     สำหรับ การจัดการจราจรที่จะมีการซักซ้อมในส่วนของริ้วขบวนที่ 3 จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชมหาวิหาร และกลับยังพระบรมมหาราชวังนั้น จะครอบคุม 12 เส้นทาง เป็นระยะทางรวม 1,750 เมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษในการซ้อม จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรโดยเฉพาะเส้นทางที่ริ้วขบวนผ่าน ซึ่งมีเส้นทางที่เกี่ยวข้อง 40 เส้นทาง ส่วนการปิดการจราจร ในเส้นทางที่ขบวนยังไม่ถึงก็จะมีการเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้สัญจรก่อน และจะทำการปิดในช่วงที่ริ้วขบวนผ่านเท่านั้น
 
สำหรับวันที่ 2-5 พ.ค. มีการปิดถนนเส้นทางไหนบ้าง?
วันที่ 2 พ.ค. 2562 เป็นการปิดการจราจรสำหรับพื้นที่ชั้นใน ซึ่งจะเริ่มปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป รวมถนน 8 สายด้วยกัน ดังนี้
 

1 ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
2 ถนนหน้าพระธาตุ จาก แยกสามเหลี่ยมประตูวิเศษไชยศรี ถึง แยกพระจันทร์
3 ถนนราชดำเนินใน จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จดัสกร
4 ถนนสนามไชย จาก แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกท้ายวัง
5 ถนนหับเผย
6 ถนนหลักเมือง
7 ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี
8 ซอยสราญรมย์
 
และจัดการเดินรถทางเดียว (One Way) 5 สาย ดังนี้
1 ถนนพระจันทร์ จากแยกพระจันทร์ ถึง ท่าพระจันทร์
2 ถนนมหาราช จากท่าพระจันทร์ ถึง ปากซอยเศรษฐการ
3 ถนนท้ายวัง จากท่าเตียน ถึง แยกท้ายวัง (วงเวียน รด.)
4 ถนนเชตุพน จาก ถนนมหาราช ถึง ถนนสนามไชย
5 ซอยเศรษฐการ จากถนนมหาราช ถึง ถนนสนามไชย
 
วันที่ 3 พ.ค. 2562 เพิ่มพื้นที่ การขยายการปิดการจราจรชั้นในเพิ่มเติม 6 สาย ดังนี้

 

1 ถนนราชินี จาก แยกผ่านพิภพ ถึง ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
2 ถนนสนามไชย จาก แยกท้ายวัง ถึง แยกตัดถนนพระพิพิธ
3 ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
4 ถนนพระจันทร์ตลอดสาย
5 ถนนมหาราช จากท่าพระจันทร์ ถึง ปากซอยเศรษฐการ
6 ถนนท้ายวัง โดยปิดการจราจรเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และเปิดจุดคัดกรองเวลา 06.00 น.
 
วันที่ 4 พ.ค. 2562 ปิดการจราจรต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 62 จนถึงเวลา 24.00 น.
 
 
วันที่ 5 พ.ค. 2562 มีการขยายการปิดการจราจรเพิ่มเติม 34 สาย ดังนี้
 
 
 
พร้อมทั้งขยายการปิดการจราจรชั้นนอก เพื่อรองรับประชาชนที่มาเข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษก และ การเฝ้ารับเสด็จ เพิ่มเติมอีก 10 สาย คือ
 

1 ถนนราชดำเนินนอก จาก แยกจปร. ถึง แยกพระบรมรูป ร.5
2 ถนนศรีอยุธยา จาก แยก พล.1 ถึง แยกวัดเบญจ
3 ถนนพิษณุโลก จาก แยกวังแดง ถึง แยกยมราช
4 ถนนลูกหลวง จาก แยกประชาเกษม ถึง แยกสะพานขาว
5 ถนนกรุงเกษม จาก แยกเทเวศร์ ถึง แยกกษัตริย์ศึก
6 คู่ขนานลอยฟ้า จากทางลงสิรินธร ข้ามสะพานพระราม 8 ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์
7 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตลอดสาย
8 ถนนจักรพรรดิพงษ์ จากแยก จปร. ถึง แยกแม้นศรี
9 ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกยมราช
10 ถนนนครสวรรค์ จากแยกจักรพรรดิพงษ์ จนถึง แยกนางเลิ้ง และจะจัดเดินรถทางเดียว   ในถนนสวรรคโลก จาก แยกยมราช ไปยัง แยกเสาวนีย์
 
     สำหรับใครที่เดินทางในช่วงวันที่มีขบวนพิธีก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือ ควรหาเส้นทางสำรองกันเอาไว้ก่อนออกเดินทางก็ดีเช่นเดียวกันนะครับ 
 
READ MORE : 
 

ค้นหาราคาประกันรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

//