TQM MOVIE DAYS

TQM  MOVIE DAYS
TQM MOVIE DAY
 
                      ลูกค้าทีคิวเอ็ม รับสิทธ์ชมภาพยนต์ในเครือ SF Cinema ในราคา 60 บาท ทุกวัน ทุกรอบ ทุกเรื่อง!!
เพียงลงทะเบียนลุ้นรับสิทธ์ตามเงื่อนไขภายใน 500 ท่านแรก/เดือน จะได้รับ SMS CODE จากบริษัทเพื่อใช้แสดง
ขอรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนต์ในเครือ SF Cinema ประเภท Deluxe จากราคาปกติ 260 บาท เหลือเพียง 60 บาท 
ได้ที่ SF Cinema  ทุกสาขาที่ร่วมรายการ  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน จนถึง ธันวาคม 2563
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
-  สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า TQM เท่านั้น 
-  ลูกค้าลงทะเบียนตามเงื่อนไข ระบบจะขึ้น E-Code จากนั้นให้ Capture  หน้าจอเพื่อใช้แสดง
   ขอรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนต์ในเครือ SF Cinemaประเภท Deluxe จากราคาปกติ 260 บาท เหลือเพียง 60 บาท 
   โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงภาพยนตร์กำหนด  โปรโมชั่นใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้นสาขา
   เอ็มพรีเว่ 
- สงวนสิทธ์  1 รหัส / 1 ท่าน / 1 ครั้ง  เท่านั้น โปรดเก็บรหัสไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว  ห้ามคัดลอก 
  ส่งต่อให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสส่วนลดดังกล่าว  ทั้งนี้บริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ 
  ซึ่งเกิดขึ้นทั้งสิ้น
-  สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน SMS เท่านั้น
-  โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกทอนเป็นเงินสดได้
-  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า 
-  สามารถรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
 
              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-150 8888 ต่อ 5242 - 5252 ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.30 น.
                สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า TQM เท่านั้น