TQM FAMILY TRIP

TQM FAMILY TRIP

TQM Family Trip

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทีคิวเอ็ม ลงทะเบียนลุ้นร่วมทริป "TQM Natural Camp 2020"

ชวนจิตอาสามาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดชิลนาลุงแแจ่ม ชิมเมี่ยงกลีบบัว

เรียนรู้วิถีชุมชนคนคลองมหาสวัสดิ์ ณ บ่้านศาลาดิน จ.นครปฐม  

จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 2 ท่านประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 14 ตุลาคม 2563


พร้อมเดินทางวันที่ 17 ตุลาคม 2563

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า TQM เท่านั้น

- ลูกค้าลงทะเบียนตามเงื่อนไข เพื่อรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม TQM FAMILY TRIP

- สงวนสิทธ์การลงทะเบียน 1 ท่าน / 1 ครั้ง / 1 กิจกรรม เท่านั้น

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

- สามารถรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ - 9 ตุลาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-150 8888 ต่อ 5242 - 5252 ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.30 .

 

สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า TQM เท่านั้น