ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การสำรวจความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องการเคลมประกัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
วีระพงษ์
บัวตุ้ย
2
คุณ
มาลี
สุขมา
3
คุณ
โชติมา
ตันประยูร
4
คุณ
ขจรศักดิ์
เนียมประเสริฐศรี
5
คุณ
สิทธิศักดิ์
จันทรวิภาค

ผลรางวัลย้อนหลัง