ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ส่งของสมนาคุณลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ศรัญญู
สุขสะอาด
2
คุณ
พลากร
เหล่ามัง
3
คุณ
นิธินันท์
ภาสดา
4
คุณ
สมศักดิ์
นานาประเสริฐ
5
คุณ
ศรีเนตร
รัตนตรัยรักษ์
6
คุณ
กาญจนา
เจริญรัมย์
7
คุณ
สำราญ
หงษ์เวียงจันทร์
8
คุณ
น้ำฝน
มั่นปาน
9
คุณ
มนิตย์
นาแพงสอน
10
คุณ
ภัทรศยา
ภัทรศยา