ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ IVR5988 ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ภัทรดา
เวียงจันดา
2
คุณ
ราชันย์
ยศวงษ์
3
คุณ
ธนพงษ์
จันทรมณฑล
4
คุณ
ยงยุทธ
วรรณโอทอง
5
คุณ
อภิญญา
บัวบานตรู่
6
คุณ
สมศักดิ์
ไหลรินทร์
7
คุณ
ถิรวัฒน์
แต้มทองทา
8
คุณ
ตระการศักดิ์
ศรีเจริญ
9
คุณ
พรศรี
ทองรักชาติ
10
คุณ
อนันต์
เชื้อสมัน