ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันการท่องเที่ยวของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ ดวงกมล เรือนภู่
2 คุณ ปณิชา ธนาวุฒิวงษ์
3 คุณ จารุวรรณ พัฒนะอมรกุล
4 คุณ อาพร เทพรินทร์
5 คุณ วุฒิพงศ์ วงศ์เลิศศิริ

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Sizzler มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง