ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพของคุณคือ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณเอนก ลี่มงคลกุล
2.คุณมานพ ขำปั้น
3.คุณรัชนก ช้างแดง
4.คุณเกศิณี สายแปง
5.คุณอนันต์ ไตรภพสกุล
6.คุณวิภาวรรณ ขาวเอี่ยม
7.คุณชนัญญา เพลินพนา
8.คุณมยุรี บัวช้อย
9.คุณสุจินดา ศิริกุลโรจน์
10.คุณพิชัย ลิมป์ชาติไพบูลย์
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
3 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง