ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจสุดยอดการบริการของ TQM ที่คุณประทับใจคือ ?

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ ไพฑูรย์ ธุดี
2 คุณ สิริรักษ์ สนใจ
3 คุณ ภัทรนุช แตงขำ
4 คุณ วิษณุ ฮับสมบูรณ์
5 คุณ ศศิภรณ์​ นาคอินทร์​

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน PTT  มูลค่า 500 บาท  จำนวน 1 รางวัล 

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ผลรางวัลย้อนหลัง