ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม คนไทยกับความต้องการประกันไวรัสโคโรนา Covid-19

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ รุ่งทิพย์ ชัยชนะโชติ
2 คุณ วารุณี อภิธนพงศ์
3 คุณ ณัชชา สิงหเสม
4 คุณ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
5 คุณ ธิติวัฒน์ เหล่าสกุลศิริ

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Sizzler มูลค่า 200 บาท  จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

 

ผลรางวัลย้อนหลัง