ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ จริยาภรณ์ จันทร์ดำ
2 คุณ พนิดา แพงศรีภิรมย์
3 คุณ ลัดดาวัลย์ พลเมืองดี
4 คุณ อัญชิสา รอดอินทร์
5 คุณ จิราพร ทำเนียบ
6 คุณ วนิดา ตุ้มปิ่น
7 คุณ ณศิภัสร์ กฤตหิรัณย์ไชย
8 คุณ รุจิสา นาราช
9 คุณ สุทัศนา อินทร์​ถา​
10 คุณ สายฝน ท่าหว่างกัน
11 คุณ ณิชารัศม์ บริบูรณ์รัฐพล
12 คุณ สุภาวดี ชัยบุรี
13 คุณ กัญจน์อมล ศรีวิโรจน์
14 คุณ มัทณา สุขกระณี
15 คุณ สกนธ์วรรณ โพธิ์ทอง
16 คุณ วีระพันธ์ ปัดโต
17 คุณ สุภชาดา อุไรวงษ์
18 คุณ พรรษา พึ่งไม้
19 คุณ ศศิวิมล จันทระโยธา
20 คุณ อัญญารัตน์ นาควังไทร

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับเสื้อยืดลายสติ๊กเกอร์พี่หมี TQM  จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง