ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ประกันชั้น 3 แบบใดที่โดนใจคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ ฐิติพร วิชัยธนพัฒน์
2 คุณ ธัญลักษณ์ พรมตัน
3 คุณ ลักขณา จรลักษณ์
4 คุณ สุภาพรรณ เกษประทุม
5 คุณ กัญญาณัฐ สารพจน์
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อที่ขออยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 200 บาทจำนวน 1 รางวัล
3 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก
 

ผลรางวัลย้อนหลัง