ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทใดที่มีา่วนตัดสินใจในการซื้อประกันรถยนต์ของคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณนิตยา  ทวีสัตย์

2.คุณธีรพนธ์  จริงจิตร

3.คุณมณีรัตน์ อินแสงแวง

4.คุณนิติพัฒน์ นพกุลสวัสดิ์

5.คุณอัญชนา  ชากาสี

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ผลรางวัลย้อนหลัง