ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทใดที่มีผลต่อการตัดสินใจในซื้อประกันสุขภาพของคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณภัทรศญา  ไพศาลเรืองรุ่ง

2.คุณธีรนันท์  นาคพนม

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน บัตรที่พักโรงแรม The Imperial Phukaew Hill Resort จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร 

5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่  3 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

6.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง