ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทใดที่มีผลต่อการตัดสินใจในซื้อประกันบ้านของคุณ

ประกาศผลรางวัล TQM

 

1 คุณ พารวย แซ่หลิม
2 คุณ ภาคภูมิ กลมจิตต์

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก โรงแรม Navela Hotel จ.ราชบุรี  2 วัน 1 คืน  จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร 

5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่  6 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

6.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง