ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม การใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณวัชรการ จันทร์ตรี 

2.คุณณัชษ์ อังกูรจารุชัย 

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน โรงแรมThe Seacret Huahin มูลค่า 1,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 %  ตามระเบียบสรรพากร

5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

6.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง