ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการซื้อประกันสุขภาพจากการระบาดของโควิดโอมิครอน

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณประดิษฐ์ สินนอก

2.คุณพิมพ์นารา สุนา

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก Centre Point Prime Hotel Pattaya  2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า จำนวน 1 รางวัล 

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

5.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง