ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการเดินทางท่องเที่ยวยุคโควิด

ประกาศผลรางวัล TQM

1.คุณศิณีนารถ เจือแสนเพชร

2.ปวินท์ทิตา ธีระศยานันท์

3.คุณอลงกรณ์ จิตนุกูล

4.คุณเพชรรัตน์ วังใน

5.คุณณัฐพัชร์ สุวรรณศรีสุข

6.คุณกิตติมา จำปาดวง

7.คุณเกริกชัย ชูชื่น

8.คุณนิชานันท์ รอบรู้

9.คุณพัชร์สิตา อริยรัฐกิตติ์

10.คุณภรธกร วิชนภัทรสมุทร

 

หมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 

2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง 

3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง