ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม คุณตั้งปณิธานในการดูแลสุขภาพในปี 2022 อย่างไร

ประกาศผลรางวัล TQM
1 คุณ จิรกฤต จูจันทร์
2 คุณ ภัคจิรา แช่มสุขี
3 คุณ พิบูลย์พร ไทรวิมาน
4 คุณ กรพรหม ศรีพงษ์สุทธิ์
5 คุณ สุทธิดา บุญรอด
6 คุณ ศุภลักษณ์ อากาศเหลือง
7 คุณ พิลัดดา เนาวรัตน์
8 คุณ ริญญภัสร์ สิริโพธิวิศาล
9 คุณ ปรัชญา พัฒนภิญญ์
10 คุณ กาญจนาพร หวายสันเทียะ

 

หมายเหตุ      
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ        
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง        
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้        
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด        
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก
 

 

ผลรางวัลย้อนหลัง