ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม คุณตั้งเป้าหมายของการดูแลสุขภาพในปี 2022 อย่างไร

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณณัฐชา โพธิ์หิรัญ
2.คุณพีระพัฒน์ เพ็งรัตน์
3.คุณรัตนาภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
4.คุณทนงศักดิ์ เหลาทอง
5.คุณวรรณธิดา สิงห์แก้ว
6.คุณวาลาสินี จิตรธรรม
7.คุณทัณฑิมา ทวี
8.คุณวัฒนา อ่อนนุ่ม
9.คุณณภษร ศรีบุณยะแก้ว
10.คุณสุดปรารถนา จิตรประเสริฐ
 
หมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง 
3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5.หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก 

ผลรางวัลย้อนหลัง