ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการนำเสนอประกันภัยของพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
ฉัตติญา
จินตนาโกศล
2
คุณ
สุกัญญา
หนูกุ้ง
3
คุณ
ภัชกุล
ขลิบเงิน
4
คุณ
มนชัย
ธรรมนิยาม
5
คุณ
อรรถสิทธิ์
สมนึก
6
คุณ
สาธิต
เหลือจันทร์
7
คุณ
ประกายดาว
ถาลิปน
8
คุณ
สุลีวัลย์
เหลืองวัฒนวิไล
9
คุณ
นันทวรรณ
วรายน
10
คุณ
หัสพร
พึ่งฉ่ำ

ผลรางวัลย้อนหลัง