ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องการเคลมประกัน ประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศผลรางวัล TQM
1
คุณ
เริงฤทธิ์
เหมือนจำลอง
2
คุณ
บุษกร
สุดสม
3
คุณ
สุวัฒน์
ถนอมแนว
4
คุณ
สิริรัตน์
สุยะผัน
5
คุณ
ศศินภา
ดุลยรัตนชัย
6
คุณ
สุนทร
พริกจำรูญ
7
คุณ
สัญหณัฐ
โอภาวสุ
8
คุณ
สาธุ
แยพ
9
คุณ
วัชรมินทร์
วันขวัญ
10
คุณ
กรวิการ์
สินสมุทร

ผลรางวัลย้อนหลัง