ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม มนุษย์เงินเดือนในยุคโควิด มีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณสุปราณี ทองเหี่ยง
2.คุณรวีวรรณ ตั้งศิริเจริญ
3.คุณอภิรัชต์ ลิ่มไชยฤกษ์
4.คุณสิทธิศักดิ์ ดวงแก้ว
5.คุณสุชาติ เขียวสนิท
 
หมายเหตุ
1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ      
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล      
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้      
4 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด      
5 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก

ผลรางวัลย้อนหลัง