ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม ปัจจัยในการซื้อประกันสุขภาพในช่วงที่มีโรคระบาด

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณปริณยากร พิชยเชาวน์กุล
2.คุณมนตรี กลยนีย์
 

หมายเหตุ 

1 ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
2 ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน @ THE POSH เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   จำนวน 1 รางวัล
3 ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4 ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 %  ตามระเบียบสรรพากร
5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
6 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก