ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศผลรางวัล TQM

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม พฤติกรรมท่องเที่ยวในประเทศ (2)

ประกาศผลรางวัล TQM
1.คุณสุธาสินี โหมดเกษม
2.คุณไท เกตุทับทิม
 
หมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อขอเอกสารและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลภายใน 5 วันทำการ 
2.ผู้โชคดี 1 ท่าน ได้รับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน @ THE POSH เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  จำนวน 1 รางวัล
3.ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4.ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษีค่าของรางวัล 5 % ตามระเบียบสรรพากร
5.กรุณาส่งเอกสารกลับที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิกตามเมลล์ที่แจ้งเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
6 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7 หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาชิก