บริษัทประกันภัยชั้นนำ

กรุงเทพประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จำนวนอู่

1440 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

23มีนาคม2490

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

รับประกันวินาศภัย

ผู้บริหาร

นายชัย โสภณพนิช

สาขาที่ให้บริการ

52 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์