บริษัทประกันภัยชั้นนำ

วิริยะประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จำนวนอู่

1150 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

07มีนาคม2490

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

อมร ทองธิว

สาขาที่ให้บริการ

95 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์