บริษัทประกันภัยชั้นนำ

เอเชียประกันภัย1950

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ( มหาชน )

สำนักงานใหญ่

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จำนวนอู่

1353 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ( มหาชน )

เริ่มธุรกิจเมื่อ

26ธันวาคม2493

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

นิค จันทรวิทุร

สาขาที่ให้บริการ

4 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์