บริษัทประกันภัยชั้นนำ

แอกซ่าประกันภัย

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

จำนวนอู่

1405 อู่
ดูทั้งหมด

ชื่อเดิม

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

28พฤศจิกายน2484

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

กี่เดช อนันต์ศิริประภา

สาขาที่ให้บริการ

13 สาขา
ซ่อน

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์