บริษัทประกันภัยชั้นนำ

ทิพยประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

63/2 ถนนพระราม 9 ข.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

จำนวนอู่

1045 อู่

ชื่อเดิม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มธุรกิจเมื่อ

12พฤษภาคม2497

ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท

อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง รถยนต์ เบ็ดเตล็ด

ผู้บริหาร

สมพร สืบถวิลกุล

สาขาที่ให้บริการ

30 สาขา

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

กลับด้านบน